Llywodraethau'r DU 'angen gweithio yn agosach' cyn Brexit

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP/BBC

Mae angen i lywodraethau gwahanol o fewn y Deyrnas Unedig weithio llawer yn agosach cyn i Brexit ddigwydd yn ôl pwyllgor o Aelodau Seneddol.

Dywed Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol San Steffan fod gadael yr UE yn "cynnig risg a chyfleoedd newydd oherwydd cymhelliad i ddatblygu perthynas rynglywodraethol fwy effeithiol yn y DU".

Er hynny mae'r adroddiad yn codi pryderon bod gan lywodraeth Yr Alban berthynas "mwy effeithiol" gyda San Steffan na Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Llywodraeth y DU ei bod yn benderfynol o "sicrhau cytundeb sy'n gweithio i bob rhan o'r DU".

Fe ddywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wrth ASau bod enghreifftiau ble'r oedd Stryd Downing heb ymateb i lythyrau neu wedi ymateb fisoedd wedyn.

Mae'r adroddiad yn dweud bod y gwleidyddion wedi clywed tystiolaeth wahanol gan y Dirprwy Brif Weinidog yn Yr Alban, John Swinney.

Dywed ASau y dylai'r pwyslais fod ar lywodraeth Prydain i feithrin perthynas gyda'r llywodraethau eraill yng Nghaerdydd, Caeredin a Belfast.

Ffynhonnell y llun, EPA
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd cyfarfod rhwng arweinwyr yn Stryd Downing ym mis Hydref

Dywed yr adroddiad bod angen i San Steffan "hybu ewyllys da" a "datblygu system effeithiol o berthynas rynglywodraethol" a bod angen i lywodraethau sydd ddim mor bwerus deimlo eu bod yn cael eu trin gyda pharch fel bod y cyfarfodydd yn rhai didwyll.

Ym mis Hydref rhoddodd Theresa May addewid y byddai yn cryfhau perthynas gyda gweinidogion Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Daeth hyn wrth i'r gweinidogion gwahanol gyfarfod am y tro cyntaf ers 2014. Dywedodd Mrs May ar y pryd ei bod hi'n gobeithio y byddai yn "ddechrau perthynas newydd aeddfed".

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod yn cytuno gyda chasgliadau canolog yn adroddiad.

Dywed y llefarydd bod angen datblygu perthynas rynglywodraethol "os yw'r DU yn mynd i gwrdd â'r heriau Brexit yn effeithiol".

'Gweithio'n agos'

Dywedodd Llywodraeth y DU ei bod wedi ymrwymo i gynnal yr undeb a'u bod yn benderfynol o wneud Brexit yn llwyddiant.

"Mae hynny'n golygu sicrhau cytundeb sy'n gweithio i bob rhan o'r DU," meddai llefarydd.

"Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda'r gweinyddiaethau datganoledig trwy'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion fel eu bod mewn cyswllt wrth i ni ffurfio ein safbwynt trafod."