Ymgyrch i ddenu mwy o sylw i ferched ar Wicipedia

Cyhoeddwyd

Bydd ymgyrch arbennig yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd a gweddill y byd ddydd Iau i sicrhau bod mwy o sylw yn cael ei roi i ferched ar Wicipedia.

Yn y cyfamser fe ddywed golygyddion Y Bywgraffiadur Cymreig eu bod nhw hefyd yn ceisio cynnwys cofnodion bywgraffyddol ar fwy o ferched.

Yn ôl ffigyrau, dim ond 15% o olygyddion Wicipedia sy'n fenywod ac mae llai na 17% o fywgraffiadau am ferched.

Ddydd Iau bydd edit-a-thon byd-eang Wicipedia yn cael ei gynnal yn Cairo, Delhi, Jerwsalem, Llundain, Glasgow, Moscow, Washington a Chaerdydd er mwyn ychwanegu enwau merched sydd ddim yn cael eu cynnwys ar Wicipedia ar hyn o bryd.

Ymhlith y rhai a fydd yn ymuno â golygyddion Wicipedia a staff BBC Cymru yn y digwyddiad yng Nghymru mae cyflwynydd S4C, Lois Cernyw a Beca Lyne-Pirkis o'r Great British Bake Off.

Yn y cyfamser dywedodd golygydd cynorthwyol Y Bywgraffiadur Cymreig wrth Cymru Fyw ei bod hi hefyd yn ceisio rhoi mwy o gofnodion bywgraffyddol i ferched.

"Nid yw'r menywod sydd wedi cyfrannu at ein hanes ni wedi cael cynrychiolaeth lawn yn ein Bywgraffiadur hyd yn hyn," meddai Marion Löffler.

"Rhwng 1937 a 1971 roedd y cofnodion ar ferched blaengar o Gymru yn llai na 5% o'r cynnwys.

"Does dim golwg, er enghraifft, ar fenywod dylanwadol megis y ddiwydianwraig a nofelydd ffeministaidd Amy Dillwyn.

"Ymhellach mae'r cofnod am ferched megis Arglwyddes Llanofer yn llechu yng nghofnod eu gwŷr neu eu tadau.

"Anelaf at sicrhau cynrychiolaeth decach o fenywod yn y bywgraffiadur cenedlaethol.

"Ers 2014 mae 'na bellach gofnodion i Kate Roberts - un o'n hawduron mwyaf - y gwleidydd Val Feld a'r Eifftolegydd Kate Bosse-Griffiths. Mae Arglwyddes Llanofer bellach wedi cael cofnod ei hun.

"Ry'n hefyd yn awyddus i ferched lunio cofnodion - boed ar fenywod neu ar ddynion sydd wedi rhoi siâp ar hanes ein cenedl Gymreig."