Sêr bach y sgrin fach

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, S4C
disgrifiad o’r llunEfan Williams sy'n chwarae rhan Noa

Ffilm Nadolig S4C eleni ydy Albi a Noa Yn Achub Yr Iwnifyrs, ac un o sêr ifanc y ffilm gerddorol ydy Efan Williams sy'n naw oed o Gaerdydd.

Mae Efan, sy'n chwarae rhan Noa, wedi bod yn brysur yn ffilmio ar gyfer y sgrin fach dros y misoedd diwetha'. Bydd e hefyd yn ymddangos yn y drydedd gyfres o 35 Diwrnod ym mis Ionawr.

Roedd Efan wrth ei fodd, er ychydig yn nerfus, meddai, pan ddaeth Caryl Parry Jones a Non Parry (crewyr y ffilm) i'r ysgol i siarad ag e ac i gynnal clyweliad am ran Noa. Mae Efan yn wyneb cyfarwydd ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd yn canu Cerdd Dant ac Alaw Werin ac mae wedi ymddangos mewn rhai o raglenni Cyw, ond dyma ei rôl fawr gyntaf.

"Fe wnes i fwynhau'r profiad o actio'r ffilm yn fawr iawn. Roedd yr actorion yn glên iawn efo fi, ac oedd yn brofiad da i weithio gyda phobl fel Richard Elis, Ryland Teifi a Catrin Mara. Gruff Davies yw'r plentyn sy'n chwarae rhan Albi, ac fe ddaethon ni'n ffrindiau da erbyn diwedd y ffilmio," meddai Efan am y ffilm sy'n dilyn bywyd bachgen bach saith mlwydd oed o'r enw Noa, a'i ffrind dychmygol, Albi.

"Byswn i'n licio gwneud mwy o actio, achos mae'n rhoi llawer o brofiadau da i fi, a bydd yn fy helpu i i benderfynu beth ydw i am wneud pan dwi'n hŷn. Roedd cyfle i actio a chanu yn y ffilm yma, a dwi'n mwynhau gwneud y ddau.

"Mae'n eitha' anodd i gofio'r holl linellau, ond roeddwn i'n mynd trwy'r sgript efo Mam. Roedden ni'n 'neud e fesul rhan, a thrio dysgu fesul dipyn.

"Dyma'r tro cynta' y bydda i'n gweld fy hun yn actio mewn rhywbeth mor fawr ar y sgrin, mae'n gyffrous!"

Ydych chi'n cofio rhai o sêr ifanc y sgrin fach o'r gorffennol?

Enillodd Glesni Euros lu o gystadlaethau mewn eisteddfodau pan yn iau. Fe wnaeth hi ymddangos mewn hysbyseb gofiadwy i Fairy Liquid hefyd, ac mae hi bellach yn un o gyflwynwyr Hacio.

"Roedd cael cymryd rhan yn yr hysbyseb Fairy Liquid yn swreal ond yn gyffrous iawn," meddai Glesni. "Dwi'n cofio cael clyweliad am y rhan yn ystod sesiwn gydag Ysgol Berfformio Mark Jermin. Roedd yn rhaid i fi adrodd 'stori ddiddorol' yn y clyweliad - felly dyma fi'n adrodd stori am Gwilym y gath yn mynd yn dost. (Roedd e'n gwneud synnwyr ar y pryd!)

"Doedden nhw ddim yn gallu dod o hyd i actores hŷn gydag acen mor Gymreigaidd â fi! Ro'dd hi'n bonws pan gafodd Mam y job hefyd, gyda hi'n cadw cwmni i fi tra'n ffilmio. Cafodd yr holl beth ei recordio mewn cartref yn Llundain, a fi'n cofio meddwl fod y lle'n 'posh' iawn. Ma' Mam dal yn adrodd y stori am orfod gwneud tua 50 take o'i dwylo'n golchi llestri yn y sinc!

"Mae edrych nôl ar y profiad yn sicr yn dod â gwên i 'ngwyneb. Dwi dal yn hoff iawn o'r byd darlledu, ond 'sdim unrhyw gynllunie 'da fi wneud hysbyseb arall yn y dyfodol!"

Pwy sy'n cofio'r gyfres deledu o'r 90au, Tafarn y Gŵr Drwg? Y bachgen bach oedd Iwan Griffiths, sydd bellach yn wyneb ac yn llais cyfarwydd ar wasanaethau newyddion BBC Cymru.

Roedd cyfres deledu Caffi Sali Mali ymysg y mwyaf poblogaidd ymhlith plant Cymru yn y 90au. Un o'r ieuengaf yn y cast oedd Nicw Nacw, sy'n aros yn y cof oherwydd ei aeliau mawr tywyll a'r smotiau ar ei fochau.

Neil Roberts, neu "Nicw" fel mae'n dal i gael ei alw, oedd yn chwarae rhan y bachgen bach, ac mae bellach yn ddylunydd graffeg sydd wedi gweithio gyda rhai o sêr Manchester United.

Mae hefyd yn reolwr ar ganolfan chwarae i blant yng Nghaernarfon ac yn gefnogwr brwd o'r Red Devils.

ffynhonnell y llun, Recordiau Sain/Lowri Esyllt

Roedd Anturiaethau Jini Mê yn dilyn hynt a helynt y ferch fach ddireidus o'r un enw.

Mae Lowri Esyllt Wynn Jones bellach yn 34 oed, ac mae hi'n meddwl ei bod hi'n rhyfedd fod pobl yn dal i'w chofio a'i hadnabod.

"Mi oedd bod ar y rhaglen yn brofiad anhygoel," meddai. "Doedd o'm yn teimlo fel actio, bron iawn fel cael caniatâd i fod yn ddireidus! Mi o'n i'n lwcus iawn i gael gweithio gydag actorion gwych ac eiconig fel Mici Plwm a Valmai Jones.

"Mi es i ar wyliau i Awstralia tair blynedd yn ôl a phenderfynu aros am gyfnod, ond dwi rŵan yn is-reoli tafarn brysur yng Nghaerdydd."

ffynhonnell y llun, Recordiau Sain/Cinel Gabran Management

Daeth Sion Trystan yn adnabyddus am chwarae'r brif rhan yn y ffilm Porc Pei, ac yna yn y gyfres gomedi boblogaidd ddaeth yn sgil honno, Porc Peis Bach.

Roedd y gyfres wedi ei lleoli mewn pentref yng ngogledd Cymru yn y 60au ac yn dilyn bywyd Kenneth Parry, mab drygionus y gweinidog lleol, y Parchedig Donald Parry (Wynford Ellis Owen).

Mae Sion, sydd bellach yn 32 oed, yn gweithio fel swyddog ieuenctid i Fenter Môn erbyn hyn.

ffynhonnell y llun, Recordiau Sain/Cwmni Da

'Nôl yn 1982, daeth Joni Jones ar ein teledu fel ffilm yn dilyn hanes bachgen ifanc mewn pentref yng ngogledd Cymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Richard Love oedd yn chwarae'r brif ran, ac mi ddywedodd ar raglen Lle aeth pawb?: Joni Jones ar S4C yn ddiweddar ei fod wedi dioddef gyda'r sylw a ddaeth yn sgil actio'r rhan, ond ei fod bellach yn fodlon ei fyd.

Albi a Noa Yn Achub Yr Iwnifyrs- 19:30 Dydd Nadolig ar S4C