Mwy yn chwilio am dŷ i'w brynu ond llai ar werth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae nifer y bobl sy'n gwneud ymholiadau ynglŷn â phrynu tŷ yng Nghymru yn dal i gynyddu, yn ôl yr arolwg diweddara o gyflwr y farchnad.

Ond mae'n bosib y bydd y rhai sy'n chwilio am dŷ yn darganfod bod yna lai o ddewis oherwydd bod nifer y tai sy'n cael eu rhoi ar werth yn dal i ostwng.

Mae arolwg Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) ar gyfer mis Tachwedd yn dangos bod nifer yr ymholiadau gan brynwyr newydd yng Nghymru wedi cynyddu yn gyflymach nag yn ystod unrhyw fis ers Gorffennaf 2015, ond am y chweched mis yn olynol, roedd llai o dai yn cael ei rhoi ar y farchnad.

Disgwyl i brisiau godi

Mae'r diffyg cydbwysedd rhwng y tai sydd ar werth a nifer y prynwyr posib yn golygu bod disgwyl i brisiau tai godi rhywfaint yn y tri mis nesaf, yn ôl syrfewyr.

Ond er gwaetha'r diffyg cyflenwad o dai ar y farchnad, mae'r arolwg hefyd yn awgrymu bod disgwyl cynnydd mewn gwerthiant, a hynny yn dilyn cyfnod lle nad oes cynnydd wedi bod mewn pedwar o'r pum mis diwethaf.

Dywedodd llefarydd ar ran RICS yng Nghymru, a chyfarwyddwr cwmni Kelvin Francis yng Nghaerdydd, Tony Filice: "Mae'r arolwg yn dangos fod gwerthiant tai wedi arafu ers y gwanwyn.

"Ond mae yna arwyddion y gall y niferoedd ddechrau codi yn ystod misoedd cyntaf 2017, wrth i ymholiadau gan brynwyr gynyddu ym mis Tachwedd."

Yn ôl Mr Filice, mae eu profiad nhw yn awgrymu bod nifer o werthwyr yn aros tan y flwyddyn newydd i roi eu tŷ ar y farchnad.

Dywedodd Roland James o gwmni Kent Jones & Co yn Wrecsam, fod y newidiadau i'r dreth stamp ym mis Ebrill yn dal i effeithio ar y farchnad prynu er mwyn gosod.