Dwy ferch mewn cyflwr difrifol ar ôl gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae dwy ferch mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ar ôl gwrthdrawiad ar ffordd yng Nghasnewydd nos Fawrth.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Ffordd Brynbuga yn y ddinas am 19:16 ar ôl adroddiadau o wrthdrawiad rhwng tri cherbyd.

Cafodd pedwar o bobl, sydd oll yn byw yn ardal Casnewydd, eu cludo i'r ysbyty.

Mae'r ddwy ferch 12 a 13 oed mewn cyflwr difrifol yn dilyn y digwyddiad. Cafodd dyn 49 oed a dyn 53 oed fân anafiadau.

Mae dyn 33 oed o ardal Casnewydd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus.

Mae'r ffordd bellach wedi ail-agor ac mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw dystion i gysylltu â nhw.