Dyn yn y llys ar gyhuddiad o drywanu fferyllydd yn Sir Gâr

Cyhoeddwyd

Mae dyn 68 oed o Ddyffryn Aman wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o glwyfo fferyllydd yn y Garnant, Sir Gâr gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol.

Fe ymddangosodd Peter Bellett gerbron Ynadon Llanelli mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ac fe fydd yr achos nawr yn mynd gerbron Llys y Goron Abertawe ar 6 Ionawr.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r fferyllfa prynhawn ddydd Llun ar ôl adroddiad bod dyn wedi'i drywanu.

Mae Mr Bellett wedi'i gyhuddo o glwyfo'r fferyllydd Michael Irons, sydd wedi bod yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Treforys yn dilyn y digwyddiad.