Mam-gu yn rhoi genedigaeth i'w ŵyr yn dilyn triniaeth IVF

  • Cyhoeddwyd
Nain a MerchFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Jessica Jenkins a'i mam Julie Bradford

Mae mam-gu o Rymni ger Caerffili wedi geni bachgen bach ar ôl iddi dderbyn embryo gan ei merch.

Fe benderfynodd Julie Bradford, 45, helpu ei merch Jessica Jenkins genhedlu'r plentyn ar ôl i'r wraig 21 oed gael triniaeth am ganser a oedd yn golygu ei bod yn anffrwythlon.

Cafodd Jack ei eni ddydd Gwener ac roedd yn pwyso 6lb 10oz.

Yn ôl Jessica roedd y plentyn yn "berffaith ymhob ffordd".

"Fy mam yw'r person mwyaf dewr ac anhygoel yn y byd. Rwy'n ei charu cymaint am roi fy mab i mi," meddai.

Fe benderfynodd Jessica Jenkins a'i gŵr Rees gael triniaeth IVF yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd yn gynharach eleni.

'Braint'

Dywedodd Jessica: "Fe gymeron nhw 21 o wyau cyn i mi ddechrau triniaeth chemotherapi. Fe oroesodd 10 o'r wyau, ac fe gawson nhw eu tyfu am bythefnos cyn cael eu rhewi.

"Ym mis Mai eleni cafodd embryo ei ddad-rewi a'i osod yng nghroth fy mam."

Dywedodd Julie Bradford: "Roeddwn i'n gwybod bod fy merch yn ysu i fod y fam, ac ar ôl i'r canser dynnu'r cyfle oddi wrthi i eni ei phlentyn ei hun roedd e'n dorcalonnus i ni gyd."

Ychwanegodd ei bod hi'n "fraint" iddi helpu ei merch i gael plentyn.