Cyhuddo dyn o niweidio bwriadol

Cyhoeddwyd

Mae dyn 68 oed wedi ei gyhuddo o niweidio bwriadol yn dilyn digwyddiad mewn fferyllfa yn Garnant ger Rhydaman ddydd Llun.

Fe fydd y dyn yn ymddangos gerbron Ynadon Llanelli fory.

Cafodd y dyn ei arestio yn y siop ar Ffordd Cwmaman tua 12:40 yn dilyn y digwyddiad ac aed â dyn arall i Ysbyty Treforys, Abertawe.

Bu'r fferyllfa ar gau yn dilyn y digwyddiad.