Gorsaf radio 'pop-yp' Cymraeg yn gofyn am ymateb gwrandawyr

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd y cynllun peilot yn dod i ben ar 3 Ionawr

Gyda mis i fynd cyn diwedd cyfnod peilot yr orsaf radio ddigidol Cymraeg - BBC Radio Cymru Mwy - mae'r gorfforaeth yn gofyn i wrandawyr leisio eu barn ar yr arbrawf rhwng nawr a 3 Ionawr.

Dechreuodd y cynllun peilot ar 19 Medi a bydd y cyfnod yn dod i ben ar 3 Ionawr, sef diwrnod pen-blwydd Radio Cymru yn 40 oed.

Eisoes mae'r BBC wedi cyhoeddi y bydd elfennau o'r gwasanaeth pop-yp yn parhau ar y prif wasanaeth yn ystod y flwyddyn o ddathlu'r pen-blwydd.

Dywed Betsan Powys, Golygydd BBC Radio Cymru: "Mae'n naturiol wrth i ni gyrraedd y cyfnod olaf yma i wrandawyr ofyn beth ry'n ni wedi ei ddysgu o'r peilot?

"Mae rhai o'r gwersi yn amlwg; ar yr ochr dechnegol ry'n ni wedi cael cyfle i ail-osod gwifrau a chreu cysylltiadau ond hefyd i ddeall ble mae'r gwendidau technegol o hyd, neu'r costau'n fwrn.

"Ry'n ni hefyd wedi cael cyfle i chwilio am dalent ac am leisiau newydd ac yn sicr fe fyddwn yn clywed mwy o rai o'r lleisiau yma yn y dyfodol agos ar BBC Radio Cymru."

'Ail-fyw bore hanesyddol'

Mae'r orsaf dros dro wedi darlledu bob bore'r wythnos waith ers 19 Medi, gan gyflwyno lleisiau cyfarwydd a newydd i'r tonfeddi digidol.

Lleisiau cyfarwydd Hywel Gwynfryn a Gwyn Llywelyn fydd i'w clywed ar ddiwrnod olaf y cynllun peilot ar 3 Ionawr, 2017.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Ar Ionawr y 3ydd 1977, lleisiau Hywel Gwynfryn a Gwyn Llywelyn oedd i'w clywed yn cyfarch y genedl ar donfeddi BBC Radio Cymru.

"Fore dydd Mawrth, 3ydd o Ionawr 2017, bydd BBC Radio Cymru Mwy yn ail-fyw'r bore hanesyddol hwnnw, drwy ail-ddarlledu'r oriau cyntaf o ddarlledu 40 mlynedd yn ôl."

Gallwch anfon unrhyw sylwadau neu adborth am y gwasanaeth gan yrru ebost at dweudmwy@bbc.co.uk.