Cyngor yn gwrthod cynlluniau am ganolfan zorbio ym Môn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunRoedd y datblygwyr eisiau sefydlu'r ganolfan ar lan Afon Menai

Mae cynlluniau dadleuol i sefydlu canolfan 'zorbio' ar Ynys Môn wedi cael eu gwrthod gan bwyllgor cynllunio'r cyngor ddydd Mercher.

Mae'r gweithgaredd yn gweld pobl yn rowlio i lawr bryn mewn pêl fawr blastig.

Fe wnaeth y cynllun ddenu 365 o lythyrau yn ei wrthwynebu, o'i gymharu ag 85 yn ei gefnogi.

Roedd y pwyllgor yn cyfarfod ddydd Mercher, ac roedden nhw wedi derbyn awgrym i wrthod caniatâd cynllunio am y byddai'n cael "effaith niweidiol ar Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol".

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae zorbio yn gweld pobl yn rowlio i lawr bryn mewn pêl fawr blastig

Yn ôl y cais cynllunio, byddai'r ganolfan wedi cael ei lleoli ar Ffordd Caergybi ar lan Afon Menai, rhwng Porthaethwy a Llanfairpwll.

Roedd y cynlluniau'n cynnwys llwybr zorbio 195m, a byddai wedi golygu dymchwel ac ailadeiladu wal 180m o hyd.

Roedd dymchwel y wal gerrig yn un o'r rhesymau a roddwyd o blaid gwrthod y cais.

Roedd y datblygwyr Zorb Snowdonia wedi egluro eu bod wedi dewis y safle am fod "pobl eisiau ymweld ag ardaloedd prydferth".