Dirwy o £166,000 am werthu nwyddau diffygiol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae cwmni Poundworld wedi cael dirwy o £166,000 am werthu miloedd o declynnau pweru ffonau diffygiol yn siopau Discount UK a Bargain Buys.

Cafodd yr achos yn erbyn yr adwerthwyr ei ddwyn gan Gyngor Sir Gaerfyrddin yn dilyn profion ar declynnau mewn siop yn Llanelli yn 2015.

Clywodd Llys Ynadon Cwmbrân bod fwy na 72,000 o'r teclynnau wedi eu gwerthu yn y DU, ond nad oes gwybodaeth am faint o'r rhain sydd wedi cael eu galw yn ôl.

Dywedodd y barnwr Richard Williams nad oedd y cwmni wedi talu digon o sylw wrth brofi ac ardystio'r teclynnau oedd yn cael eu mewnforio i'r Undeb Ewropeaidd o China.

Ychwanegodd ei bod yn debygol bod nifer ohonynt yn parhau i gael eu defnyddio, gan beryglu diogelwch y defnyddwyr.

Dywedodd Poundworld ei fod wedi gyrru 36,000 o'r teclynnau yn ôl i China ac nad oedd dim ohonynt ar werth yn eu siopau erbyn hyn.

Gyda chostau, bydd yn rhaid i'r cwmni dalu cyfanswm o £190,000.