Afon Teifi: Heddlu'n rhoi'r gorau i'r chwilio am ddynes

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi rhoi'r gorau i archwilio Afon Teifi ar ôl adroddiadau fod dynes wedi cael ei gweld yn mynd i mewn i'r dŵr o bont yn Aberteifi.

Yn ôl yr heddlu maen nhw wedi cynnal archwiliad manwl ar sail gwybodaeth gawson nhw gan lygaid-dystion, ond does dim byd amheus wedi cael ei ddarganfod, a dim adroddiadau o berson ar goll yn yr ardal.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Aberteifi ddydd Sul.

Dim gwybodaeth na thystiolaeth bellach

Dywedodd y Prif Arolygydd Peter Roderick: "Yn sgil gwybodaeth gawson ni ar Ddydd Sul 4 Rhagfyr, roedden ni'n credu o bosib bod menyw wedi mynd i mewn i'r dŵr, a'i bod o bosib wedi cael niwed.

"Fe gafodd nifer o dystion eu holi, ac fe gafodd archwiliad ei gynnal yn syth i geisio sefydlu'r ffeithiau, ac o bosib arbed bywyd.

"Wrth i'r ymchwiliad barhau, ddaeth 'na ddim gwybodaeth bellach na thystiolaeth i'r amlwg, ac rydym yn hyderus ein bod wedi gwneud popeth posib wrth archwilio'r afon."

Mae timau arbenigol, gan gynnwys cŵn a deifwyr yr heddlu bellach wedi gadael y safle.

Mae'r heddlu wedi diolch i'w partneriaid, gan gynnwys y Gwasanaeth Tân ac Achub, Gwylwyr y Glannau, a'r gymuned leol am eu cymorth.

Mae'r Prif Arolygydd Roderick yn galw ar i'r cyhoedd gysylltu â Heddlu Dyfed Powys ar 101 os oes ganddyn nhw unrhyw wybodaeth bellach.

Straeon perthnasol