Paul Nuttall yn ymweld ag aelodau UKIP yn y Cynulliad

James Williams
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Fe fydd arweinydd newydd UKIP, Paul Nuttall, yn ymweld â grŵp y blaid yn y Cynulliad yn hwyrach heddiw.

Cafodd yr Aelod Seneddol Ewropeaidd dros Ogledd Orllewin Lloegr ei ethol i'r rôl yr wythnos ddiwetha' ar ôl iddo ennill cefnogaeth 63% o aelodaeth y blaid.

Yn ystod yr ymgyrch, fe rybuddiodd Mr Nuttall y byddai angen i'r ffraeo ymysg aelodau UKIP yn y Cynulliad ddod i ben os oedd y blaid yn mynd i barhau.

Ychwanegodd y gŵr 39 mlwydd oed bod rhaid i Neil Hamilton a Nathan Gill "ddod i gyfaddawd er lles y blaid".

Datblygodd rhwyg rhwng y ddau ar ôl i Mr Hamilton gael ei ddewis gan fwyafrif o ACau UKIP i'w harwain yn y Senedd yn dilyn etholiad y Cynulliad fis Mai.

Disgrifiad o’r llun, Mae yna wrthdaro wedi bod rhwng Neil Hamilton a Nathan Gill

Fe adawodd Mr Gill grŵp UKIP yn y Cynulliad er mwyn eistedd fel AC annibynnol dros Ogledd Cymru ar ôl i bwyllgor rheoli'r blaid fygwth ei ddiarddel am beidio gadael ei rôl etholedig arall fel ASE.

Fis Awst, fe benderfynodd y pwyllgor rheoli y byddai aelodaeth UKIP yng Nghymru yn cael pleidleisio ar y mater.

Bythefnos yn ôl, fe ddywedodd arweinydd UKIP yng Nghymru, Neil Hamilton, y byddai'r bleidlais yn cael ei chynnal.

Ond yn dilyn buddugoliaeth Paul Nuttall, fe honnodd Nathan Gill nad oedd yr arweinydd newydd "am i'r bleidlais fynd yn ei flaen".

Ychwanegodd Mr Gill y byddai'n camu lawr o un o'i swyddi pe bai Mr Nuttall yn gofyn iddo wneud hynny.

'Cydnabod pwysigrwydd Cymru'

Fe fydd Mr Nuttall yn cwrdd â'r chwe aelod sy'n weddill yng ngrŵp UKIP yn y Cynulliad yn y Senedd yn hwyrach y bore yma.

Mae'n aneglur os fydd e hefyd yn cwrdd â Mr Gill.

Cyn y cyfarfod, fe ddywedodd llefarydd ar ran UKIP Cymru: "Mae grŵp UKIP yn edrych ymlaen at groesawu Paul i'r Senedd.

"Mae e'n ymweld â ni wythnos ar ôl cael ei ethol oherwydd ei fod e'n cydnabod pwysigrwydd Cymru.

"Yma yng Nghymru, ni yw'r grŵp mwyaf o aelodau etholiad domestig sydd gan UKIP erioed."