Cwtogi grantiau elusen anableddau Family Fund

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Fe allai 4,000 o deuluoedd ar incwm isel sy'n gofalu am blant ag anableddau golli grantiau o achos toriadau, yn ôl elusennau.

Fe fydd elusen Family Fund yn cael llai na £2m arian gan Lywodraeth Cymru dros y tair blynedd nesaf, o'i gymharu â'r £2.5m roedd yn ei dderbyn cyn hynny.

Mae cefnogwyr yn dweud bod hyn gyfystyr â £5.5m o doriadau yng Nghymru, er y bydd y gyllideb sydd yn cael ei rhoi gan lywodraethau'r Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn aros yr un peth.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y Family Fund wedi derbyn yr uchafswm oedd ar gael.

'Effaith go iawn'

Mae rhieni neu ofalwyr sydd ar fudd-daliadau neu ar incwm isel yn gallu gwneud cais am grantiau er mwyn talu am bethau fel dodrefn, dyfeisiau trydanol, gwyliau, cyfrifiaduron neu deganau arbennig.

Roedd grantiau yn cael eu rhoi i tua 5,000 o deuluoedd yng Nghymru'r flwyddyn ond mae disgwyl i'r ffigwr hwnnw ostwng o dan reolau newydd ynglŷn â phwy fydd yn gallu gwneud cais.

Ers mis Ebrill 'dyw teuluoedd ddim yn medru cymryd rhan os ydynt wedi cael grant yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Mae elusennau yn dweud mai dim ond tua 1,500 o deuluoedd fydd yn cael help ariannol eleni.

Dywedodd cyfarwyddwr Carers Wales, Keith Bowern: "Mae ein haelodau, rhieni sydd yn edrych ar ôl eu plant anabl ar draws Cymru wedi bod yn cysylltu gyda ni ac elusennau eraill yn datgan pa mor siomedig ydyn nhw na allan nhw wneud cais am arian eleni ac yn sôn am yr effaith go iawn mae hyn yn cael ar eu plant a'u bywyd teuluol."

Disgrifiad o’r llun, Mae Rebecca Evans wedi dweud y bydd mwy o arian yn cael ei rhoi i'r elusen yn y dyfodol

Yn ôl Kate Wyke o elusen Contact a Family, mae'r grantiau yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

"Mae'r rhain yn deuluoedd sydd yn fwy tebygol o fod yn byw mewn tlodi o achos costau anabledd ychwanegol a'r anhawster o geisio gweithio â chymhlethdodau gofalu."

Uchafswm grant

Fe fydd Family Fund yn cael £1.5m dros gyfnod o dair blynedd gan y llywodraeth, y swm mwyaf sydd yn cael ei rhoi i fudiadau gwirfoddol o fewn y sector gymdeithasol.

Fe ddywedodd yr Ysgrifennydd Gwasanaethau Cymdeithasol Rebecca Evans wrth ACau fis diwethaf y bydd £400,000 arall ar gael er mwyn "ceisio bod yn fwy cynaliadwy yn y dyfodol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe wnaeth gynllun Grant i'r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy ddod ag arian o bedwar cynllun grant o'r gorffennol ynghyd i helpu cyrff trydydd sector ddarparu ein hagenda uchelgeisiol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

"Gan fod llawer o ddiddordeb yn y cynllun, gyda mwy o geisiadau na'r nawdd oedd ar gael, cafodd penderfyniad ei wneud i roi uchafswm ar y swm y byddai unrhyw brosiect yn ei gael, sef £1.5m dros dair blynedd.

"I fod yn glir, rydyn ni'n darparu arian sylweddol i nifer o gyrff trwy'r gronfa yma."

Ychwanegodd y llefarydd bod £22m wedi ei roi i 32 cynllun dros dair blynedd.