Prifysgol Aberystwyth yn lansio strategaeth Gymraeg newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pantycelyn yw'r neuadd breswyl Gymraeg i fyfyrwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio strategaeth newydd ar gyfer ei myfyrwyr sydd yn rhestru ei blaenoriaethau ar gyfer ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Fel rhan o'r cynllun fe fydd y brifysgol yn cyflwyno cardiau maent yn galw yn 'Addewidion Aber' i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio trwy'r Gymraeg sydd yn cynnwys profiad gwaith dwyieithog, sicrwydd o lety cyfrwng Cymraeg a thiwtor personol Cymraeg.

Bydd Cynllun Trosi hefyd yn cael ei gyflwyno i ddarpar fyfyrwyr sydd eisiau magu hyder yn yr iaith neu yn siarad Cymraeg ail-iaith. Byddant yn treulio amser ar gampws y Brifysgol yn ystod y gwyliau haf lle byddant yn cael hyfforddiant dwys.

Y nod yw bod y myfyrwyr wedyn yn gallu astudio rhywfaint o fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywed y brifysgol mai dyma'r cynllun mwyaf cynhwysfawr o'i fath gan unrhyw brifysgol yng Nghymru.

Mae'r strategaeth wedi ei groesawu gan Lywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, Rhun Dafydd.

Ffynhonnell y llun, PA

Dywedodd: "Mae'r Cynllun Academaidd Cyfrwng Cymraeg yn datgan ymrwymiad i ddatblygiad ac i ddyfodol yr iaith o fewn y Brifysgol ac yn genedlaethol.

"Dwi'n hynod o falch bod aelodaeth am ddim i UMCA yn rhan o'r cynllun sy'n dangos pa mor bwysig yw'r profiad cymdeithasol i fywyd myfyrwyr yn Aberystwyth.

"Ffactor arall sy'n rhan annatod o gymdeithas Gymraeg Aber yw'r gwarant o lety Cymraeg i bob myfyriwr Cymraeg."

Dywedodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth bod y strategaeth yn ddilyniant o'r hyn mae'r brifysgol yn cynnig yn barod ond hefyd yn "torri tir newydd."

Ychwanegodd: "Yn nhermau cyflogadwyedd yn unig, un o ddeilliannau pwysicaf Addysg Uwch, mae llwyddiant arwyddocaol graddedigion sydd wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn dystiolaeth ddigamsyniol o werth y buddsoddiad mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg."

Bydd y strategaeth yn cael ei lansio am 18:00 nos Lun.