Arestio dyn 68 oed wedi ymosodiad yn Garnant

Cyhoeddwyd

Mae dyn 68 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod yn dilyn digwyddiad mewn fferyllfa yn Garnant, ger Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin.

Dywed yr heddlu i'r dyn gael ei arestio yn y siop tua 12:40 ddydd Llun.

Bydd y fferyllfa yn parhau wedi cau am y tro, ond mae'r feddygfa gyfagos ar agor.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn apelio am dystion i'r digwyddiad ond nad ydynt yn chwilio am unrhyw un arall.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi dweud iddynt gael eu galw i gyfeiriad ar Heol Cwmaman am 13:05 a bod dyn wedi ei gludo i Ysbyty Treforys.

Dywedodd Aled Scourfield, gohebydd BBC Cymru yn y gorllewin, wrth raglen y Post Prynhawn, Radio Cymru fod swyddogion fforensig yn parhau i archwilio'r safle.

"Mae swyddogion fforensig yn cynnal archwiliad o'r adeilad ar hyn o bryd ac mae tap yr heddlu yn atal pobl rhag cerdded ar y palmant y tu allan i'r siop," meddai.