Teulu yn beirniadu gwasanaethau gofal yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llun teulu

Mae teulu o Gaerdydd wedi beirniadu'r gwasanaethau cymdeithasol lleol yn dilyn marwolaeth cwpl oedrannus oedd yn eu tyb nhw "mewn cyflwr o argyfwng" oherwydd bod un yn dioddef o gyflwr Alzheimer.

Fe fydd cwest i farwolaeth Margart Mayer, oedd yn 85 oed, yn cael ei gynnal ddydd Mercher.

Cafodd ei gŵr Angus Mayer ei daro gan drên ym mis Gorffennaf y llynedd, ar y diwrnod y cafodd corff ei wraig ei ddarganfod, a bu yntau farw saith wythnos yn ddiweddarach.

Ar ôl marwolaeth Mrs Mayer cafodd ei gŵr ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Mae plant y cwpl yn honni fod ymateb gwasanaethau cymdeithasol Caerdydd wedi bod yn "annigonol."

Mewn llythyr at y cyngor mae'r teulu yn dweud eu bod yn pryderu am deuluoedd eraill yn y sir sy'n ei chael yn anodd i ddelio gyda dementia.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Rydym yn cydymdeimlo gyda theulu Mayer ar amser anodd iawn.

"Oherwydd bod cwest ar fin cael ei gynnal ni allwn wneud unrhyw sylw ar hyn o bryd."

'Colli tymer'

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunFe gafodd corff Margaret Mayer ei ddarganfod mewn tŷ yn y Mynydd Bychan

Dywed y teulu eu bod am gael atebion i nifer o gwestiynau ar ôl i gorff eu mam gael ei ganfod yn ei thŷ yn ardal y Mynydd Bychan fis Gorffennaf diwethaf.

Cafodd Mr Mayer ei daro gan drên oriau ar ôl y digwyddiad, ac yn ddiweddarach cafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Yn y llythyr, mae un o'u meibion, Andy Mayer, yn dweud ei fod wedi cysylltu gyda'r gwasanaethau cymdeithasol ar y pryd gan ddweud ei fod yn poeni "yn ddirfawr am ymddygiad ei dad" a'i "anallu i ymdopi gyda gofalu am fy mam."

Dywedodd Mr Mayer y byddai ei dad yn aml yn colli ei dymer gyda'i fam gyda'r nos.

Bu cyfarfodydd gyda'r gwasanaethau cymdeithasol, meddai Mr Mayer, ond fe wnaeth y problemau barhau er gwaetha'r ffaith bod larwm wedi ei gosod ger y gwely a bod ei fam wedi dechrau ymweld â chanolfan ddydd.

Mae'r llythyr yn gofyn a oedd gan y gwasanaethau cymdeithasol "ddyletswydd o ofal" o ran Mrs Mayer.

Mae hefyd yn gofyn pe bai hi'n blentyn bregus a fyddai'r awdurdodau wedi gweithredu'n wahanol?

"Ni ddylai byw yn annibynnol fod wedi golygu byw bywyd ynysig i mam a dad," meddai'r llythyr.

Dywed y llythyr na fydd y teulu byth yn gwybod a fyddai Mr a Mrs Mayer yn fyw heddiw pe bai mwy wedi ei wneud.

"Rydym yn pryderu am yr holl deuluoedd sy'n ceisio ymdopi a dementia."

Mae disgwyl i gwest i Mrs Mayer gael ei gynnal yng Nghaerdydd dydd Mercher, gyda chwest Mr Mayer yn cael ei gynnal yn ddiweddarach.