Dwy botel wisgi Cymreig yn gwerthu am £14,500

Poteli Image copyright Cwmni Peter Francis

Mae dwy botel o wisgi Cymreig 120 oed wedi eu gwerthu am gyfanswm o £14,500 mewn arwerthiant.

Roedd y ddwy botel o Gwmni Distyllfa Wisgi Cymreig yn cael eu gwerthu ar-lein gan gwmni arwerthwyr Peter Francis yng Nghaerfyrddin.

Fe gafodd un botel ei gwerthu am £7,300 a'r llall am £7,200 - gyda'r botel ddrytaf yn mynd i gartref newydd yng Nghymru.

Dywedodd yr arwerthwr Charles Hampshire: "Rydym wrth ein bodd fod llawer o bobl wedi dangos diddordeb - mae'r gwerthiant wedi bod yn hynod lwyddianus."

Cafodd y wisgi ei brynu'n wreiddiol gan fanwerthwr gwin yn Abergwaun yn yr 1960au am £5 y botel. Roedd y poteli wedi bod ym meddiant teulu'r perchennog ers 1914.

Eitemau prin

Dywedodd yr arwerthwr Charles Hampshire: "Mae'n brin iawn cael eitemau fel y rhain, yr unig boteli eraill rydyn ni'n gwybod amdanynt yw'r rhai sy'n cael eu harddangos."

Agorodd Cwmni Distyllfa Wisgi Cymreig (The Welsh Whisky Distillery Company) yn Frongoch, Y Bala yn 1889 ac fe gaeodd ei ddrysau ddechrau'r 20fed ganrif.

Cafodd y ddwy botel, sy'n dyddio'n ôl i oddeutu 1900, eu gwerthu ar wahân.

Fe fydd y perchnogion newydd hefyd yn derbyn y dogfennau papur sy'n dod gyda'r poteli.

Yn ôl yr arwerthwr fe gafodd potel o wisgi tebyg ei gwerthu yng Nghaerdydd yn 2001, ac mae honno yn cael ei harddangos yn nistyllfa wisgi Penderyn. Mae un arall i'w gweld yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan.

Image copyright Cwmni Peter Francis