Geraint Williams, rheolwr tîm dan-21 Cymru, yn gadael

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cadarnhau na fyddan nhw'n adnewyddu cytundeb rheolwr tîm dan-21 Cymru, Geraint Williams.

Bu Williams yn gyfrifol am dimau dan-17, dan-19 a dan-21 Cymru ers iddo gael ei benodi i'r swydd yn 2012 fel olynydd i Brian Flynn.

Yn ddiweddar fe fethodd y timau dan-19 a dan-21 â chyrraedd rowndiau terfynol pencampwriaethau Ewrop.

Mae sawl chwaraewr sydd bellach wedi ennill capiau llawn dros Gymru wedi bod yn rhan o'r timau ieuenctid yng nghyfnod Williams, gan gynnwys Danny Ward, Jonny Williams, George Williams, Ben Davies, Tom Lawrence, Emyr Huws a Jazz Richards.

Mae'r rheolwr hefyd wedi bod yn gyfrifol am feithrin talentau rhai o chwaraewyr y timau ieuenctid presennol sydd yn cael eu hystyried fel sêr posib y dyfodol, megis Harry Wilson, Gethin Jones, Tyler Roberts, Ben Woodburn ac Ethan Ampadu.

'Braint'

Mewn datganiad gafodd ei ryddhau gan CBDC, dywedodd Williams: "Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda fy ngwlad i dros y pedair blynedd a hanner diwethaf.

"Mae pawb wedi chwarae eu rhan ar ac oddi ar y cae. Rydw i'n ymfalchïo mewn gweithio a datblygu ein timau canolraddol. Hoffwn ddiolch i'r rhieni a'r oedolion ar yr holl lefelau oed gwahanol am eu cefnogaeth.

"Ond yn fwy na dim, hoffwn ddiolch i'r dynion ifanc balch ac angerddol wnaeth chwarae dros eu gwlad."

Mae CBDC hefyd wedi cadarnhau bod is-hyfforddwr y timau canolraddol, David Hughes, wedi gadael ei rôl er mwyn ymuno ag academi Aston Villa.