Rhybudd am ddyfodol gwasanaeth bws

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llun, Fe aeth Lewis Coaches yn Llanrhystud i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Awst

Mae'r gwasanaeth bws rhwng Aberystwyth a Chaerdydd yn ail-ddechrau dydd Llun.

Fe ddaeth y gwasanaeth i ben yn sydyn ym mis Awst wrth i Lewis Coaches, darparwyr y gwasanaeth, fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Erbyn hyn mae Llywodraeth Cymru wedi camu i'r adwy ac wedi ail sefydlu'r gwasanaeth.

Mi fydd na fws yn mynd ac yn dod 'nôl unwaith y dydd, chwe diwrnod yr wythnos, am y chwe mis nesa.

Wrth i deithwyr groesawu'r datblygiad, mae'r Aelod Cynulliad lleol Elin Jones yn rhybuddio nad oes 'na sicrwydd y bydd y gwasanaeth yn parhau yn y tymor hir.

Fe bwysleisiodd Ms Jones bwysigrwydd y gwasanaeth i'r ardal - yn enwedig gan nad oes gwasanaeth trên yn bodoli rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Dywedodd Elin Jones: "Ers i'r gwasanaeth ddod i ben ym mis Awst mae lot o bobl wedi cysylltu yn dweud bod angen y gwasanaeth, a'i fod yn rhan annatod o'u bywyd nhw".