Parhau â'r chwilio yn afon Teifi

  • Cyhoeddwyd
Aberteifi

Mae'r gwasanaethau brys yn Aberteifi wedi bod yn parhau â'r ymdrech i ddod o hyd i ddynes a welwyd yn afon Teifi brynhawn Sul.

Bu dau fad achub Aberteifi yn chwilio yn yr ardal rhwng canol y dre a'r aber.

Cafodd yr heddlu, gwylwyr y glannau, y gwasanaeth tân a hofrennydd eu galw i bont Aberteifi tua 13:15 dydd Sul.

Roeddent hefyd wedi bod yn chwilio ddydd Llun, ac maen nhw'n bwriadu dechrau eto ddydd Mawrth.