Croesawu ymgynghoriad ar gosbau llymach i yrwyr peryglus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae teulu o Geredigion wedi croesawu'r cyhoeddiad y gallai gyrwyr sy'n achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus neu'n esgeulus wynebu cosbau llymach.

Cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder eu bod dechrau ar ymgynghoriad gyda'r nod o ymestyn dedfrydau troseddwyr.

Mae modurwyr sy'n achosi marwolaeth tra'n gyrru'n rhy gyflym, yn rasio neu'n defnyddio ffon symudol ymhlith y rhai allai wynebu dedfrydau hirach

Fe allai troseddwyr sy'n lladd tra'n gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau wynebu carchar am oes.

Ffynhonnell y llun, TEULU BRIDDON
Disgrifiad o’r llun, Miriam Briddon

Cafodd Miriam Briddon ei lladd mewn gwrthdrawiad ym mis Ebrill 2014.

Fe gafodd Gareth Entwistle o Giliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan, ddedfryd o bum mlynedd am achosi ei marwolaeth drwy yrru'n ddiofal dan ddylanwad alcohol. Dim ond hanner y cyfnod hwnnw y mae'n rhaid iddo ei dreulio dan glo.

Ers hynny, mae teulu Miriam wedi bod yn ymgyrchu am ddedfrydu llymach, ac ym mis Hydref, fe deithion nhw i Lundain i gyflwyno deiseb i'r Prif Weinidog Theresa May.

Disgrifiad o’r llun, Teulu Miriam Briddon yn cyflwyno deiseb i Lywodraeth Prydain ym mis Hydref

Wrth ymateb i gyhoeddiad y Weinyddiaeth Gyfiawnder, dywedodd Ceinwen Briddon fod y newyddion yn addawol. "Gobeithio newidith y canllawiau nawr yn dilyn y cyhoeddiad yma, ac y bydd barnwyr yn barod i ddilyn y canllawiau 'ma wrth ddedfrydu.

"Ar hyn o bryd mae mwyafrif y troseddwyr sy'n lladd yn cael llai na phedair mlynedd yn y carchar, er bod y canllawiau yn dweud bod lan hyd at 14 mlynedd yn bosib.

"Gobeithio bydd y canllawiau newydd yma yn fwy o ataliad na beth sydd ar hyn o bryd."

Tra'n croesawu'r cynlluniau, mae elusen diogelwch ffordd Brake yn dweud eu bod yn poeni y gallai'r drosedd lai o yrru "esgeulus" barhau.

Bydd ymgynghoriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn parhau tan 1 Chwefror 2017