Cymunedau'n uno i achub canolfannau croeso

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Cafodd canolfan groeso y Bermo ei chau yn dilyn toriadau

Mae ymchyrchwyr yng Ngwynedd yn poeni y gallai toriadau i ganolfannau croeso effeithio'n andwyol ar y diwydiant.

Gyda miloedd yn ymweld â'r sir bob blwyddyn, mae'r diwydiant yn cyfrannu bron i £1b i'r economi.

Ond mae toriadau'n golygu fod swyddfeydd twristaidd yn rhai o drefi mwyaf poblogaidd Gwynedd yn cau.

Cadarnhaodd cyngor Gwynedd eu bod yn ceisio sicrhau "defnydd newydd" i swyddfeydd, fyddai'n cynnwys "elfennau o wybodaeth i ymwelwyr".

Mae trigolion nawr yn brwydro'n ôl drwy ailagor swyddfeydd trwy gynlluniau cymunedol.

Y gobaith yw y bydd swyddfa'r Bermo yn agor erbyn y Pasg, gyda chynlluniau i ailagor swyddfeydd Porthmadog a Chaernarfon i ddilyn.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Fe allai canolfan Porthmadog aros yn agores drwy gydweithio gyda chanolfannau eraill

Yn 2014, croesawodd Gwynedd 6,847,000 o ymwelwyr i'r sir. Fe aeth 200,000 i Gastell Caernarfon yn 2015.

Ond mae toriadau i gyllidebau cynghorau'n golygu fod tair swyddfa wedi cau a chwech o bobl wedi colli eu swyddi.

Yn ôl Heather Brown o Gymdeithas Cyhoeddusrwydd y Bermo, mae'r swyddfa leol yn rhy bwysig i'w chau: "Mae'r farchnad yn newid - mae pobl yn bwcio gwelyau dros y we gan fwyaf. Ond mae dal angen i bobl weld i ble maen nhw eisiau mynd."

"Mae'n hanfodol i'r Bermo. Bydd y ganolfan newydd yn cynnig yr un gwasanaethau fwy neu lai ag y mae'n ei wneud nawr - rydyn ni'n gobeithio agor erbyn Pasg y flwyddyn nesaf."

Disgrifiad o’r llun, Mae cau'r canolfannau yn "benderfyniad chwerthinllyd" yn ôl Emrys Llewelyn

Mae Emrys Llewelyn, sy'n tywys ymwelwyr o gwmpas tref Caernarfon o'r farn bod cau'r canolfannau yn "benderfyniad chwerthinllyd".

"Daeth dros 130,000 o bobl i weld arddangosfa'r Rhyfel Byd Cyntaf yn y castell - ac fe aeth y rhan fwyaf ohonyn nhw i'r ganolfan groeso," meddai.

"Rydym wedi bod yn brwydro i'w chadw ar agor. Mae'r staff yn wych, ac mae gennyn ni'r oriel luniau i fyny'r grisiau.

"Rydych chi'n derbyn fod unrhyw gyngor yn ei chael hi'n anodd y dyddiau hyn. Ond beth fydd pendraw hyn? Does gyda ni ddim byd."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Canolfan groeso Caernarfon

Mae trafodaethau'n cael eu cynnal ar ddyfodol yr adeilad a chadarnhaodd cyngor Gwynedd eu bod yn ceisio sicrhau "defnydd newydd" i'r swyddfeydd yng Nghaernarfon a Phorthmadog, fyddai'n cynnwys "elfennau o wybodaeth i ymwelwyr".

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru, Jim Jones fod toriadau'n gwanhau isadeiledd y diwydiant twristaidd, ond eu bod yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd i weld a allan nhw ddod i ddatrysiad er mwyn cynnig gwybodaeth i dwristiaid.