Dau gôr o Gymru yn mynd am deitl Côr y Flwyddyn

Cyhoeddwyd

Mae dau gôr o Gymru'n cystadlu yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Ddydd Sadwrn.

Yn ôl y trefnwyr, dyma gystadleuaeth canu amatur fwyaf y DU, ac mae'n symud o Lundain eleni i Ganolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd.

Y ddau gôr o Gymru sy'n gobeithio cyrraedd y brig yw Côr y Cwm o'r Rhondda a chôr Johns' Boys o Wrecsam.

Mae Côr y Cwm eisoes wedi ennill teitl Côr Ieuenctid y Flwyddyn, ac mae Johns' Boys wedi eu gwahodd yn ôl ar ôl gwneud argraff arbennig yn gynharach yn y gystadleuaeth.

Mae'r cystadlu'n dechrau am 1700, gyda'r arweinydd corawl Tim Rhys-Evans ymhlith y beirniaid.