Apêl Nadolig yn denu miloedd o anrhegion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Tom Bravin wedi'i wisgo fel Siôn Corn

Ymddengys bod ysbryd y Nadolig yn fyw ac yn iach yng Nghymru wrth i filoedd o bobl roi eirth meddal a theganau i blant sâl a difreintiedig.

Mae apêl flynyddol Mr X, sy'n derbyn rhoddion gan ysgolion, canolfannau gwaith ac unigolion yn ne orllewin Cymru, wedi derbyn dros 9,000 o anrhegion.

Bu farw'r Mr X gwreiddiol ym mis Mawrth, ond mae ei apêl yn parhau. Wedi marw'r dyn busnes Tom Bravin o Abertawe, fe ddywedodd ffrindiau a theulu y byddent yn parhau â'i waith.

Dyma'r 57fed tro i'r apêl gael ei chynnal ac y mae'r rhai sy'n parhau â'r gwaith yn dymuno bod eu henwau yn gyfrinach.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Tom Bravin ym Mawrth

Yn ôl llefarydd : "Rhan o ogoniant yr apêl yw nad oes neb yn gwybod yn union pwy sy'n ei threfnu.

"Dyw cost yr anrheg ddim yn bwysig ond yn hytrach y meddwl sydd y tu ôl i'r rhodd - a'r teimlad nad oes neb yn deffro fore Nadolig heb anrheg.

"Erbyn diwedd yr apêl bydd gennym 9,000 o anrhegion. Mae gwir ysbryd y Nadolig wrth i bobl feddwl am bobl llai ffodus.

Mi fyddai'r Mr X gwreiddiol wedi bod yn falch bod ei weledigaeth yn parhau."

Ymhlith yr elusennau y mae apêl Mr X yn cydweithredu â hwy mae'r NSPCC.

Fe ddywed ei rheolwr yn Abertawe, Amanda Deloncapdesuner: "Yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni, lle mae rhieni yn ei chael hi'n anodd i gael dau ben llinyn ynghyd, mae'r apêl o help mawr i'r rhieni yr ydym yn ymwneud â nhw."

Ffynhonnell y llun, Elen Pierce
Disgrifiad o’r llun, Dywed Elen Pierce ei bod wedi derbyn 400 o eirth ers dechrau ei hymgyrch fis diwethaf

Ond nid yn y De yn unig y mae ysbryd y Nadolig yn fyw ac yn iach. Lai na mis yn ôl fe ddechreuodd Elen Pierce, 34 oed o Landudno hel tedis i'w rhoi i blant sâl a phlant sydd wedi'u heffeithio gan drawma.

"Mi ges i'r syniad," medd Ms Pierce, "wrth glirio ystafell wely fy merch dair oed Katie a dod ar draws cymaint o deganau."

Ers iddi gychwyn ei hapêl ar y cyfryngau cymdeithasol mae hi wedi derbyn oddeutu 400 o eirth gan gynnwys rhai o Awstralia.

"Doeddwn i'm yn disgwyl i'r syniad fod yn fawr o beth ar y dechrau," meddai Elen, "ond bellach mae 'na ganolfannau casglu ar draws y Gogledd, un yn Y Trallwng ac un neu ddau yn Lloegr," dywedodd.

Ffynhonnell y llun, Elen Pierce
Disgrifiad o’r llun, Cynnyrch cartref sydd wedi'i roi i ymgyrch Elen