Ffilm yn trafod rhagfarn yr Eglwys at rywioldeb

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Trawsnewid Agwedd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Y Parchedig Sarah Hildreth-Osborn: "Dwi newydd ddechrau darganfod be' mae'n ei olygu i fyw fy mywyd heb ofn"

Mae nifer o glerigwyr yr Eglwys yng Nghymru wedi bod yn rhannu profiad o erledigaeth bersonol mewn ffilm a fydd yn annog y gymuned eglwysig i dderbyn pobl beth bynnag yw eu rhywioldeb.

Fe fydd y ffilm sy'n cael ei hybu gan yr Eglwys yng Nghymru yn cael ei dangos nos Fawrth yn Eglwys Gadeiriol, Llanelwy.

Yn ôl un cyfrannwr hoyw roedd yr eglwys ar un adeg yn "lle poenus".

Ym mis Ebrill, fe ymddiheurodd Archesgob Cymru i bobol hoyw am y rhagfarn y mae'r eglwys wedi ei ddangos yn y gorffennol.

Dywedodd y Parchedig Sarah Hildreth-Osborn, rheithor Llanrwst: "Yn ystod y ddwy neu dair blynedd diwethaf rwyf wedi dechrau darganfod be mae'n ei olygu i beidio byw bywyd yn poeni be fyddai pobol eraill yn ei feddwl petawn yn gwybod fy mod yn hoyw.

"Dyw'r ofnau 'na ddim gen i bellach. Rwy'n hapus."

Cafodd y ffilm "All One in Christ" ei chomisiynu gan yr Eglwys yng Nghymru a'i chynhyrchu gan y mudiad Trawsnewid Agwedd Cymru, sef rhwydwaith o aelodau lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, rhyngryw a heterorywiol yn yr Eglwys yng Nghymru.

Ffynhonnell y llun, Trawsnewid Agwedd Cymru

Yn ôl Mike Jones o'r mudiad Trawsnewid Agwedd, mae cyfranwyr y ffilm yn sôn am y boen o gael eu "halltudio a'u gwrthod" gan yr Eglwys.

"Ond wedi dweud hynny mae'r ffilm yn llawn ffydd, gobaith a hyd yn oed cariad tuag at eglwys sy'n ei chael hi'n anodd i dderbyn pobl beth bynnag eu rhywioldeb."

Mae'r ffilm wedi ei chynhyrchu gan drefnwyr Gwobr Iris ac wedi'i hariannu gan y Loteri.

Dywedodd yr Archesgob Barry Morgan: "Ni fydd y ffilm hon yn hawdd i aelodau'r eglwys ei gwylio gan y bydd yn ein hatgoffa o sut mae pobol yn ein plith wedi cael eu halltudio a'u camdrin oherwydd eu rhywioldeb.

"Drwy rannu straeon personol y bobol sydd wedi dioddef a chael eu brifo, rwy'n gobeithio y bydd y ffilm bwerus hon yn dangos maint y difrod a wnaed ac yn y pen draw yn gymorth i newid agweddau yn yr eglwys."