Athro o Landudno yn euog o droseddau lluniau plant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae athro mewn ysgol yng ngogledd Cymru wedi ei gael yn euog o bum trosedd yn ymwneud â lluniau anweddus o blant.

Cafwyd Mark Haslock, 47 o Landudno ac oedd yn bennaeth adran yn Ysgol y Grango yn Rhosllannerchrugog, yn euog yn Llys y Goron Caernarfon.

Clywodd y llys bod ganddo 1,207 o luniau anweddus o blant, gyda 288 yn y categori mwyaf difrifol.

Roedd Haslock wedi honni nad oedd wedi gweld y lluniau, a'u bod wedi eu lawrlwytho drwy gamgymeriad.

Cafwyd yn euog gan y rheithgor o bum trosedd yn ymwneud â lluniau anweddus o blant, ond yn ddieuog o un cyhuddiad o voyeuriaeth.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu yn y flwyddyn newydd.