Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru: Y noson fawr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Dyma'r wyth sydd ar y rhestr fer am wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016

Bydd enillydd gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016 yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni nos Lun.

Hollie Arnold, Gareth Bale, Elinor Barker, Aled Sion Davies, Owain Doull, Jade Jones, Hannah Mills a Lee Selby yw'r wyth enw ar y rhestr fer.

Bydd yr enillydd yn cael eu coroni yn dilyn pleidlais gyhoeddus, sydd bellach wedi cau.

Cafodd y rhestr ei ddewis gan banel o arbenigwyr wedi ei gadeirio gan y cyn-athletwr a chwaraewr rygbi rhyngwladol Nigel Walker.

Mae'r noson wobrwyo yn cael ei chynnal am y bedwaredd flwyddyn ac yn ffrwyth cydweithio rhwng BBC Cymru a Chwaraeon Cymru er mwyn dathlu'r goreuon ym myd chwaraeon elît ac ar lawr gwlad.

Bydd y noson wobrwyo yn cael ei chynnal yn Neuadd Hoddinott y BBC, ac fe allwch wylio'r rhaglen yn fyw ar wefan BBC Wales Sport, Botwm Coch y BBC neu ar iPlayer (yn y DU yn unig) o 19:30.

Bydd manylion hefyd ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, BBC Wales Today a Newyddion 9 ar S4C.

Uchafbwynt y noson fydd coroni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016 o'r rhestr fer yma (yn nhrefn y wyddor):

Hollie Arnold (athletau)

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Enillodd Hollie Arnold fedal aur yng nghystadleuaeth F46 y waywffon yn y Gemau Paralympaidd yn Rio eleni.

Sefydlodd y ferch 22 mlwydd oed, sydd yn ymarfer yn Gaerdydd, record byd newydd cyn torri'r record hwnnw gyda thafliad terfynol o 43.01m i hawlio'r teitl.

Roedd Arnold yn fuddugol ymhob cystadleuaeth y bu'n rhan ohonyn nhw yn 2016.

Gareth Bale (pêl-droed)

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Sgoriodd Gareth Bale dair gôl wrth i Gymru gyrraedd rownd gyn derfynol Ewro 2016 yn Ffrainc.

Mae'r ymosodwr 27 mlwydd o Gaerdydd bellach yn ail ar restr sgorwyr Cymru y tu ôl i Ian Rush gyda 26 o goliau dros ei wlad.

Gyda'i glwb Real Madrid fe enillodd Gynghrair y Pencampwyr am yr ail dro ac fe gafodd ei enwebu ar gyfer gwobr chwaraewr gorau'r byd FIFA.

Elinor Barker (seiclo)

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Roedd Elinor Barker yn aelod o dîm cwrso merched Prydain enillodd fedal aur yn y Gemau Olympaidd yn Rio gyda Laura Trott, Joanna Rowsell-Shand a Katie Archibald.

Sefydlodd y pedair record byd o 4'10.236" yn y rownd derfynol yn erbyn yr Unol Dalethiau i ennill yr aur.

Wedi ei llwyddiant yn Rio mae Barker yn canolbwyntio ar rasio yn unigol ac eisoes wedi cael llwyddiant.

Aled Sion Davies (athletau)

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Torrodd Aled Sion Davies y record byd Paralympaidd i ennill aur yn ffeinal taflu pwysau F42 yn Rio gan wella ar yr efydd gipiodd yn 2012.

Fe daflodd Davies, 25 oed, bellter o 15.97m oedd bron fetr yn glir o'r agosaf ato.

Roedd eisoes wedi torri'r recordiau byd am daflu'r pwysau a'r ddisgen yn ystod y flwyddyn gan gipio'r aur yn y ddwy gystadleuaeth ym Mhencampwriaethau Ewrop.

Owain Doull (seiclo)

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Owain Doull enillodd y cyntaf o bedair medal aur y Cymry yn Rio 2016.

Ynghyd â Syr Bradley Wiggins, Steven Burke ac Ed Clancy roedd Doull yn rhan o dîm cwrso dynion Prydain lwyddodd i amddiffyn eu coron gan dorri record y byd.

Roedd eisoes wedi ennill medal arian fel rhan o'r tîm cwrso ym Mhencapwriaethau Trac y Byd yn gynharach yn y flwyddyn.

Jade Jones (taekwondo)

Ffynhonnell y llun, Getty Images

A hithau ond yn 23 mlwydd oed, llwyddodd Jade Jones i amddiffyn y fedal aur enillodd yn y Taekwondo yng Ngemau Olympaidd 2012.

Wedi ei llwyddiant yn Llundain bedair blynedd ynghynt, Jones oedd y ffefryn i ennill unwaith rhagor yn y categori -57 cilogram yn Rio 2016.

Roedd Jones eisoes wedi sicrhau teitl Ewrop eleni gan sicrhau bod 2016 yn flwyddyn gofiadwy.

Hannah Mills (hwylio)

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Hawliodd Hannah Mills a'i phartner Saskia Clark fedal aur yn y dosbarth 470 yng Ngemau Olympiadd Rio gan fynd un gam yn well na'r arian enillodd y ddwy yn 2012.

Roedd gan Mills a Clark fantais o 20-pwynt yn mynd fewn i'r ras derfynol ar ôl ennill tair ras a pheidio gorffen yn is na'r wythfed safle yn y 10 ras.

Dim ond angen gorffen oedd Mills a Clark yn ras olaf i sicrhau'r aur.

Lee Selby (bocsio)

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Fe wnaeth Lee Selby amddiffyn ei goron IBF pwysau plu y byd gyda buddugoliaeth dros yr Americanwr Eric Hunter ym mis Ebrill i barhau â'i record di-guro.

Y fuddugoliaeth yn erbyn Hunter oedd yr ail waith i'r gwr o'r Barri amddiffyn ei goron ar ôl ennill y teitl yn 2015 ond bu'n rhaid iddo godi o'r cynfas ar ôl cael ei lorio am y tro cyntaf yn ei yrfa.

Selby yw'r 12fed pencwmpwr byd o Gymru.

Nodwch nad oes cysylltiad rhwng y rhestr fer uchod a gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y DU, ac mai i Gymru yn unig y maen nhw'n berthnasol.

Yn ogystal â'r brif wobr, bydd 12 o wobrau eraill yn cael eu rhoi ar y noson fawr:

  • Hyfforddwr y Flwyddyn
  • Tîm y Flwyddyn
  • Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn (Gwobr Carwyn James)
  • Cyrhaeddiad Oes - elît a chymuned
  • Arwr Tawel BBC Cymru
  • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Anabledd y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn