Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru: Y noson fawr

spoty Image copyright Getty Images
Image caption Dyma'r wyth sydd ar y rhestr fer am wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016

Bydd enillydd gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016 yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni nos Lun.

Hollie Arnold, Gareth Bale, Elinor Barker, Aled Sion Davies, Owain Doull, Jade Jones, Hannah Mills a Lee Selby yw'r wyth enw ar y rhestr fer.

Bydd yr enillydd yn cael eu coroni yn dilyn pleidlais gyhoeddus, sydd bellach wedi cau.

Cafodd y rhestr ei ddewis gan banel o arbenigwyr wedi ei gadeirio gan y cyn-athletwr a chwaraewr rygbi rhyngwladol Nigel Walker.

Panel Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru
Nigel Walker (cadeirydd) - Athletwr Olympaidd (110m dros y clwydi) a chwaraewr rygbi rhyngwladol
Y Farwnes Tanni Grey-Thompson - Enillydd 11 o fedalau aur Paralympaidd
Nathan Blake - Chwaraewr pêl-droed rhyngwladol
Christian Malcolm - Athletwr enillodd fedal arian ym Mhencampwriaeth y Byd
Rhian Gibson - Prif Weithredwr Gymnasteg Cymru

Mae'r noson wobrwyo yn cael ei chynnal am y bedwaredd flwyddyn ac yn ffrwyth cydweithio rhwng BBC Cymru a Chwaraeon Cymru er mwyn dathlu'r goreuon ym myd chwaraeon elît ac ar lawr gwlad.

Bydd y noson wobrwyo yn cael ei chynnal yn Neuadd Hoddinott y BBC, ac fe allwch wylio'r rhaglen yn fyw ar wefan BBC Wales Sport, Botwm Coch y BBC neu ar iPlayer (yn y DU yn unig) o 19:30.

Bydd manylion hefyd ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, BBC Wales Today a Newyddion 9 ar S4C.

Uchafbwynt y noson fydd coroni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016 o'r rhestr fer yma (yn nhrefn y wyddor):

Hollie Arnold (athletau)

Image copyright Getty Images

Enillodd Hollie Arnold fedal aur yng nghystadleuaeth F46 y waywffon yn y Gemau Paralympaidd yn Rio eleni.

Sefydlodd y ferch 22 mlwydd oed, sydd yn ymarfer yn Gaerdydd, record byd newydd cyn torri'r record hwnnw gyda thafliad terfynol o 43.01m i hawlio'r teitl.

Roedd Arnold yn fuddugol ymhob cystadleuaeth y bu'n rhan ohonyn nhw yn 2016.

Gareth Bale (pêl-droed)

Image copyright Getty Images

Sgoriodd Gareth Bale dair gôl wrth i Gymru gyrraedd rownd gyn derfynol Ewro 2016 yn Ffrainc.

Mae'r ymosodwr 27 mlwydd o Gaerdydd bellach yn ail ar restr sgorwyr Cymru y tu ôl i Ian Rush gyda 26 o goliau dros ei wlad.

Gyda'i glwb Real Madrid fe enillodd Gynghrair y Pencampwyr am yr ail dro ac fe gafodd ei enwebu ar gyfer gwobr chwaraewr gorau'r byd FIFA.

Elinor Barker (seiclo)

Image copyright Getty Images

Roedd Elinor Barker yn aelod o dîm cwrso merched Prydain enillodd fedal aur yn y Gemau Olympaidd yn Rio gyda Laura Trott, Joanna Rowsell-Shand a Katie Archibald.

Sefydlodd y pedair record byd o 4'10.236" yn y rownd derfynol yn erbyn yr Unol Dalethiau i ennill yr aur.

Wedi ei llwyddiant yn Rio mae Barker yn canolbwyntio ar rasio yn unigol ac eisoes wedi cael llwyddiant.

Aled Sion Davies (athletau)

Image copyright Getty Images

Torrodd Aled Sion Davies y record byd Paralympaidd i ennill aur yn ffeinal taflu pwysau F42 yn Rio gan wella ar yr efydd gipiodd yn 2012.

Fe daflodd Davies, 25 oed, bellter o 15.97m oedd bron fetr yn glir o'r agosaf ato.

Roedd eisoes wedi torri'r recordiau byd am daflu'r pwysau a'r ddisgen yn ystod y flwyddyn gan gipio'r aur yn y ddwy gystadleuaeth ym Mhencampwriaethau Ewrop.

Owain Doull (seiclo)

Image copyright Getty Images

Owain Doull enillodd y cyntaf o bedair medal aur y Cymry yn Rio 2016.

Ynghyd â Syr Bradley Wiggins, Steven Burke ac Ed Clancy roedd Doull yn rhan o dîm cwrso dynion Prydain lwyddodd i amddiffyn eu coron gan dorri record y byd.

Roedd eisoes wedi ennill medal arian fel rhan o'r tîm cwrso ym Mhencapwriaethau Trac y Byd yn gynharach yn y flwyddyn.

Jade Jones (taekwondo)

Image copyright Getty Images

A hithau ond yn 23 mlwydd oed, llwyddodd Jade Jones i amddiffyn y fedal aur enillodd yn y Taekwondo yng Ngemau Olympaidd 2012.

Wedi ei llwyddiant yn Llundain bedair blynedd ynghynt, Jones oedd y ffefryn i ennill unwaith rhagor yn y categori -57 cilogram yn Rio 2016.

Roedd Jones eisoes wedi sicrhau teitl Ewrop eleni gan sicrhau bod 2016 yn flwyddyn gofiadwy.

Hannah Mills (hwylio)

Image copyright Getty Images

Hawliodd Hannah Mills a'i phartner Saskia Clark fedal aur yn y dosbarth 470 yng Ngemau Olympiadd Rio gan fynd un gam yn well na'r arian enillodd y ddwy yn 2012.

Roedd gan Mills a Clark fantais o 20-pwynt yn mynd fewn i'r ras derfynol ar ôl ennill tair ras a pheidio gorffen yn is na'r wythfed safle yn y 10 ras.

Dim ond angen gorffen oedd Mills a Clark yn ras olaf i sicrhau'r aur.

Lee Selby (bocsio)

Image copyright Getty Images

Fe wnaeth Lee Selby amddiffyn ei goron IBF pwysau plu y byd gyda buddugoliaeth dros yr Americanwr Eric Hunter ym mis Ebrill i barhau â'i record di-guro.

Y fuddugoliaeth yn erbyn Hunter oedd yr ail waith i'r gwr o'r Barri amddiffyn ei goron ar ôl ennill y teitl yn 2015 ond bu'n rhaid iddo godi o'r cynfas ar ôl cael ei lorio am y tro cyntaf yn ei yrfa.

Selby yw'r 12fed pencwmpwr byd o Gymru.

Nodwch nad oes cysylltiad rhwng y rhestr fer uchod a gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y DU, ac mai i Gymru yn unig y maen nhw'n berthnasol.

Enillwyr y gorffennol
2015: Dan Biggar 2014: Geraint Thomas
2013: Leigh Halfpenny 2012: Jade Jones
2011: Chaz Davies 2010: Gareth Bale
2009: Ryan Giggs 2008: Shane Williams
2007: Joe Calzaghe 2006: Joe Calzaghe
Yr holl gyn-enillwyr

Yn ogystal â'r brif wobr, bydd 12 o wobrau eraill yn cael eu rhoi ar y noson fawr:

  • Hyfforddwr y Flwyddyn
  • Tîm y Flwyddyn
  • Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn (Gwobr Carwyn James)
  • Cyrhaeddiad Oes - elît a chymuned
  • Arwr Tawel BBC Cymru
  • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Anabledd y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn