Lluniau: Cŵn Cymru Fyw

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau arlwy Ci-mru Fyw yn ystod y 2016. Dyma i chi luniau rhai o'n ffrindiau wnaeth serennu yn ein horielau lluniau yn ystod y deuddeg mis diwethaf.


Dwy lygaid las - Dyma i chi lun trawiadol o oriel Gaeaf yn y gogledd gan Geraint Thomas


Dych chi'n cofio Pero? Fe fuodd e ar daith ryfeddol 240 milltir o'i gartre newydd yn Cockermouth, Cumbria i'w filltir sgwâr ym Mhenrhyn-coch.


Ci-sgodi rhag yr haul. Mi welodd Iestyn Hughes y cyfaill hwn tra'n tynnu lluniau ar gyfer ei gyfrol ffotograffau Ceredigion wrth fy nhraed.


Mi gafodd hwn ddiwrnod i'r brenin yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon...


... ac roedd 'na ddigonedd o gŵn poeth yno


Image copyright BBC Sport

Oedd y dewisiadau yn ddigon radici-alaidd yn Etholiad y Cŵnulliad i'r ddau ffrind yma?


Mi fynnodd Banjo y labrapŵdl fod ei berchennog Kerry Jones yn cael diwrnod o ddiwylliant yn Steddfod y Fenni


Todd a Mack yw'r ddau gi defaid yma yn mwynhau'r cystadlu yn Sioe Môn


Dyma i chi ddau ddaeargi ynysig.. yn llythrennol. Maen nhw'n byw ar Ynys Enlli gyda'u perchnogion Steve a Joanna Porter.


Beth am anfon selff-gi ohonoch chi gyda'ch ffrind pedair coes chi?

Image caption Dyma Barrwg, ci Myfanwy Neal o Fedwas yn joio ar draeth Rhosili ym Mhenryn Gwŷr.
Image caption Zebo, ci llawn bywyd y ffotograffydd Iolo Penri o Gaernarfon ydy hwn

Anfonwch eich lluniau at cymrufyw@bbc.co.uk neu at ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw neu ein tudalen facebook