Lluniau: Cŵn Cymru Fyw

Cyhoeddwyd

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau arlwy Ci-mru Fyw yn ystod y 2016. Dyma i chi luniau rhai o'n ffrindiau wnaeth serennu yn ein horielau lluniau yn ystod y deuddeg mis diwethaf.

Dwy lygaid las - Dyma i chi lun trawiadol o oriel Gaeaf yn y gogledd gan Geraint Thomas

Dych chi'n cofio Pero? Fe fuodd e ar daith ryfeddol 240 milltir o'i gartre newydd yn Cockermouth, Cumbria i'w filltir sgwâr ym Mhenrhyn-coch.

Ci-sgodi rhag yr haul. Mi welodd Iestyn Hughes y cyfaill hwn tra'n tynnu lluniau ar gyfer ei gyfrol ffotograffau Ceredigion wrth fy nhraed.

Mi gafodd hwn ddiwrnod i'r brenin yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon...

... ac roedd 'na ddigonedd o gŵn poeth yno

Ffynhonnell y llun, BBC Sport

Oedd y dewisiadau yn ddigon radici-alaidd yn Etholiad y Cŵnulliad i'r ddau ffrind yma?

Mi fynnodd Banjo y labrapŵdl fod ei berchennog Kerry Jones yn cael diwrnod o ddiwylliant yn Steddfod y Fenni

Todd a Mack yw'r ddau gi defaid yma yn mwynhau'r cystadlu yn Sioe Môn

Dyma i chi ddau ddaeargi ynysig.. yn llythrennol. Maen nhw'n byw ar Ynys Enlli gyda'u perchnogion Steve a Joanna Porter.

Beth am anfon selff-gi ohonoch chi gyda'ch ffrind pedair coes chi?

Disgrifiad o’r llun,
Dyma Barrwg, ci Myfanwy Neal o Fedwas yn joio ar draeth Rhosili ym Mhenryn Gwŷr.
Disgrifiad o’r llun,
Zebo, ci llawn bywyd y ffotograffydd Iolo Penri o Gaernarfon ydy hwn

Anfonwch eich lluniau at cymrufyw@bbc.co.uk neu at ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw neu ein tudalen facebook