Ynys Enlli yn y gaeaf // Bardsey Island in winter

Cyhoeddwyd

Dyma rai o luniau Steve Porter o'r gaeaf yn cau mewn am Ynys Enlli ym mhen-draw arfordir Pen Llŷn.

Mae Steve a'i wraig Joanna wedi bod yn byw ar Ynys Enlli ers 2007 ar ôl ymateb i hysbyseb yn chwilio am deulu i ddod i fyw ar yr ynys a rhedeg y fferm.

Steve and Joanna Porter have lived on the remote Bardsey Island near the coast of the Llŷn Peninsula since 2007. They had responded to and advert looking for a family to run the island's farm. Here's a selection of their pictures celebrating the arrival of winter on Bardsey:

ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunEnfys yn ceisio gwthio cawodydd cenllysg mis Tachwedd i ffwrdd // November hail showers being chased by the rainbow
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunMae'n bwysig i'r anifeiliaid gael digon o fwyd i gadw'n gynnes mewn tywydd gaeafol \\ It's good to be well-fed and insulated in the wintry conditions
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunCawod drom yn syrthio ar yr ynys \\ It's a heavy shower
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunRachel, merch Steve, yn edrych draw am y tir mawr o ben mynydd Enlli \\Rachel, Steve and Joanna's daughter, looks down on the mainland from the highest point on Bardsey
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunDaeargwn Steve yn nannedd y gwynt yn ystod storm ganol Tachwedd // Steve's terriers shielding themselves from the strong winds
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunGwynt mawr mis Tachwedd yn hyrddio'r tonau tymhestlog ar y creigiau // November brought gale force storms
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunNeb ar y Swnt heddiw \\ There's no chance of any boats crossing to the island from Aberdaron today
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunGwylio'r niwl yn dod i mewn \\ The mist rolling in
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunMae Steve yn tynnu rhai lluniau o'i baragleidar sydd hefyd yn handi i gadw golwg ar yr anifeiliaid! \\ Steve's paraglider is an useful way to keep an eye on the livestock
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunY defaid yn cael porfeydd newydd o gwmpas y goleudy // The sheep are led to new pastures on the island
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunYchydig iawn o eira sy'n syrthio ar Enlli ac nid yw'n para mwy na ryw hanner awr cyn meiriol meddai Steve - ond mae na ddigon o law i droi'r tir yn gaeau mwd! \\ Mud glorious mud!
ffynhonnell y llun, Steve Porter
disgrifiad o’r llunYn ystod y stormydd achosodd ddifrod yng Ngheredigion fis Tachwedd cofnododd Steve wynt o 85 mya ar Enlli \\ Gusts of up to 85mph were recorded on the island during November's storms

Mae mae mwy o luniau Steve ar ei dudalen Facebook. // See more of Steve's photgraphs on his Facebook page.