Niwl yn canslo gwasanaethau awyr ym Maes Awyr Gaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae gwasanaethau awyr i mewn ac allan o Gaerdydd wedi cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd niwl trwchus.

Yn ôl y maes awyr cafodd hedfaniad i Lundain am 08:00 fore Gwener ei ganslo, a fydd un arall i Milan am 10:20 hefyd ddim yn hedfan.

Mae dau wasanaeth oedd i fod i gyrraedd o Ddulyn wedi'u canslo, ac mae rhai o Gaeredin a Paris wedi'u gohirio.

Cafodd yr holl hedfaniadau allan o Gaerdydd nos Iau eu canslo oherwydd niwl rhewllyd, ac roedd sawl awyren wedi methu â glanio.

Dywedodd y maes awyr mai'r tywydd hwnnw oedd wedi achosi newidiau i wasanaethau, ac nad oedden nhw nawr yn disgwyl llawer mwy o oedi.