Busnes teganau pren yn elwa o ddenu buddsoddiad Draig

Sarah Reast a Touker Suleyman
Image caption Cafodd Sarah Reast fuddsoddiad ar gyfer ei busnes teganau pren gan Touker Suleyman

Mae cwmni bach o Bowys yn gobeithio am Nadolig prysur, flwyddyn ers ennill cefnogaeth gan ddyn busnes rhyngwladol ar raglen Dragons' Den.

Mae Timberkits yn dylunio ac yn dosbarthu teganau pren symudol, ac fe gafodd y cwmni o Lanbrynmair fuddsoddiad o £40,000 gan un o'r Dreigiau, Touker Suleyman.

Ers hynny, a thrwy weithio gyda'r miliwnydd, mae'r cwmni wedi dechrau cynhyrchu teganau newydd yn seiliedig ar y cymeriad cartŵn Shaun the Sheep.

Ond yn wahanol i rai o'u modelau blaenorol, mae'r cwmni yn dweud fod y rhai newydd yn haws i'w hadeiladu ac nad oes angen defnyddio glud.

"Mae Timberkits wedi bod yn gwneud modelau ers meitin, ond er bod y modelau'n apelio at blant dwi wedi sylwi bod rhai braidd yn rhy anodd i blant adeiladu eu hunain," meddai Sarah Reast, cyfarwyddwr y cwmni.

"Felly dw i wedi bod yn chwilio am rai sy'n fwy hwylus i blant wneud eu hunain - rhoi nhw at ei gilydd ar ben eu hunain a thynnu nhw'n ddarnau, a rhoi nhw nol at ei gilydd eto."

'Wedi agor drysau'

Wrth ddylunio'r teganau mae Sarah wedi bod yn cydweithio gydag Aardman Animations, y cwmni animeiddio oedd yn gyfrifol am ffilmiau Wallace and Gromit.

Dechreuodd y bartneriaeth ar ôl i Sarah ymddangos ar raglen Dragons' Den y llynedd ac ennill buddsoddiad oddi wrth y miliwnydd Touker Suleyman. Gofynodd y Ddraig am 30% o'r cwmni am ei fuddsoddiad ariannol.

Yn ogystal â'i arian, fe wnaeth Sarah elwa o'i gyngor a'i gefnogaeth, a dyna meddai hi arweiniodd at sicrhau eu cytundeb diweddaraf.

"Mae e wedi bod yn ffrind da iawn i ni - mae e wedi bod yn gefnogol iawn ac wedi rhoi digon o egni i mewn i'r peth," meddai.

"Fyddai'r ddêl gydag Aardman ddim wedi digwydd hebddo fe - fe sydd wedi agor y drysau a fe sy' wedi gwneud y cyflwyniadau, ac mae hynny'n holl bwysig yn y busnes yma."