Miliwnydd yn cyffesu iddo ladd mewn fideo

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service

Clywodd llys fod miliwnydd wedi cyffesu iddo dagu ei gariad oedd yn gweithio fel cymar personol gan ddweud wrth yr heddlu: "Doeddwn i ddim yn meddwl y gallwn i wneud hynny - roeddwn yn ei charu".

Mae Peter Morgan, 54, o Lanelen, Sir Fynwy, wedi ei gyhuddo yn Llys y Goron Casnewydd o Lofruddio Georgina Symonds, 25. Mae'n gwadu'r cyhuddiad.

Cafodd fideo o Mr Morgan yn cael ei holi gan heddweision ei ddangos i'r rheithgor.

Yn y fideo fe ddywedodd: "Allai ddim cymryd hyn. Rhai i mi ddweud wrtho chi. Fe wnes i ei thagu y bore ma."

Ychwanegodd: "Roeddwn yn ei charu hi cymaint. Rwyf i am ddweud y gwir wrtho chi am yr hyn ddigwyddodd."

Roedd Ms Symonds, o ardal Allt-yr-ynn o Gasnewydd, yn derbyn rhwng £7,000 a £10,000 y mis gan Mr Morgan i weithio fel cymar personol iddo.

Ond clywodd y rheithgor ei fod wedi "gwylltio" wedi iddo glywed am ei chynllun i symud i Lundain i weithio.

Cafodd y tad i ddau o blant ei arestio ar amheuaeth o lofruddio ym mis Ionawr pan ofynnwyd iddo os yr oedd wedi lladd Miss Symonds.

Clywodd y llys ei fod wedi ateb: "Do. Dwn i ddim pam wnes i hynny."

Ychwanegodd nad oedd "yn gwybod beth oedd am ei wneud" ac "os oedd am ei dychryn".

ffynhonnell y llun, Wales News Service

Yn y fideo fe ddisgrifiodd Mr Morgan sut y gwnaeth ladd Miss Symonds gan guddio ei chorff yn ei gerbyd Porsche Cayenne.

Roedd Georgina Symonds wedi bod yn byw mewn byngalo ar dir Castell Pencoed, oedd yn eiddo i Mr Morgan.

Esboniodd Mr Morgan yn y fideo: "Fe nes i ei rhoi yng nghefn fy nghar. Fe ddaeth y ddau lanc sy'n gweithio i mi i lawr."

"Doeddwn i heb gynllunio'n iawn yr hyn yr oeddwn yn mynd i'w wneud. Fe es i nôl i'r fferm a rhoi ei chorff tu ôl i fainc weithio a mynd yn ôl i'r gwaith.

"Y peth pryderus ydw nad oeddwn yn teimlo'n euog ar y pryd."

Mae Mr Morgan yn gwadu llofruddio o achos nad oedd yn llawn gyfrifol o ganlyniad i'w gyflwr Asperger.

Mae'r achos yn parhau.

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunRoedd Miss Symonds yn byw ar dir Castell Pencoed