Miliwnydd yn cyffesu iddo ladd mewn fideo

Peter Morgan Image copyright Wales News Service

Clywodd llys fod miliwnydd wedi cyffesu iddo dagu ei gariad oedd yn gweithio fel cymar personol gan ddweud wrth yr heddlu: "Doeddwn i ddim yn meddwl y gallwn i wneud hynny - roeddwn yn ei charu".

Mae Peter Morgan, 54, o Lanelen, Sir Fynwy, wedi ei gyhuddo yn Llys y Goron Casnewydd o Lofruddio Georgina Symonds, 25. Mae'n gwadu'r cyhuddiad.

Cafodd fideo o Mr Morgan yn cael ei holi gan heddweision ei ddangos i'r rheithgor.

Yn y fideo fe ddywedodd: "Allai ddim cymryd hyn. Rhai i mi ddweud wrtho chi. Fe wnes i ei thagu y bore ma."

Ychwanegodd: "Roeddwn yn ei charu hi cymaint. Rwyf i am ddweud y gwir wrtho chi am yr hyn ddigwyddodd."

Roedd Ms Symonds, o ardal Allt-yr-ynn o Gasnewydd, yn derbyn rhwng £7,000 a £10,000 y mis gan Mr Morgan i weithio fel cymar personol iddo.

Ond clywodd y rheithgor ei fod wedi "gwylltio" wedi iddo glywed am ei chynllun i symud i Lundain i weithio.

Cafodd y tad i ddau o blant ei arestio ar amheuaeth o lofruddio ym mis Ionawr pan ofynnwyd iddo os yr oedd wedi lladd Miss Symonds.

Clywodd y llys ei fod wedi ateb: "Do. Dwn i ddim pam wnes i hynny."

Ychwanegodd nad oedd "yn gwybod beth oedd am ei wneud" ac "os oedd am ei dychryn".

Image copyright Wales News Service

Yn y fideo fe ddisgrifiodd Mr Morgan sut y gwnaeth ladd Miss Symonds gan guddio ei chorff yn ei gerbyd Porsche Cayenne.

Roedd Georgina Symonds wedi bod yn byw mewn byngalo ar dir Castell Pencoed, oedd yn eiddo i Mr Morgan.

Esboniodd Mr Morgan yn y fideo: "Fe nes i ei rhoi yng nghefn fy nghar. Fe ddaeth y ddau lanc sy'n gweithio i mi i lawr."

"Doeddwn i heb gynllunio'n iawn yr hyn yr oeddwn yn mynd i'w wneud. Fe es i nôl i'r fferm a rhoi ei chorff tu ôl i fainc weithio a mynd yn ôl i'r gwaith.

"Y peth pryderus ydw nad oeddwn yn teimlo'n euog ar y pryd."

Mae Mr Morgan yn gwadu llofruddio o achos nad oedd yn llawn gyfrifol o ganlyniad i'w gyflwr Asperger.

Mae'r achos yn parhau.

Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Miss Symonds yn byw ar dir Castell Pencoed