En-côr?

Cyhoeddwyd

Ddydd Sadwrn, 3 Rhagfyr, bydd cystadleuaeth Choir of the Year yn dod i Ganolfan y Mileniwm, Caerdydd. Mae'n cael ei chynnal bob dwy flynedd - enillwyr y gystadleuaeth ddiwethaf oedd Côr CF1 - y côr cyntaf o Gymru i ennill yr anrhydedd.

Eleni mae dau gôr o Gymru yn ceisio am y wobr gyntaf - Côr y Cwm, o'r Rhondda, ar ôl iddyn nhw ennill categori'r corau ieuenctid, a Johns' Boys, o Rosllanerchrugog, enillodd eu lle yn y rownd derfynol fel un o ddau ddewis ychwanegol y beirniaid.

Siaradodd Cymru Fyw ag Elin Llywelyn-Williams, sydd yn cyd-arwain Côr y Cwm â Gavin Ashcroft, am hanes a llwyddiant y côr:

Ffynhonnell y llun, Choir of the Year

"Cafodd y côr ei sefydlu yn 2008 ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Doedd yna ddim corau plant nac ieuenctid yn yr ardal, bryd hynny. Roedd y pump ysgol gynradd lleol yn cydweithio llawer ac yn cynnal cyngherddau gyda'n gilydd yn lleol. Yn y diwedd, penderfynon ni sefydlu côr gyda rhyw ddeg plentyn o bob ysgol.

"Bellach maen nhw yn yr ysgol uwchradd. Mae rhai o'r aelodau gwreiddiol yn 18 oed erbyn hyn, felly efallai mai dyma un o'r pethau olaf fydden nhw'n ei wneud 'da'r côr - fydd hynny'n od iddyn nhw ac i ni. Dwi'n gobeithio fod y ffaith eu bod nhw dal 'da ni yn dangos eu bod nhw'n mwynhau!

"Dechreuodd y gwaith paratoi ar gyfer y gystadleuaeth fisoedd yn ôl. Roedd y rownd gyntaf fis Mai, wedyn aethon ni i Birmingham i gystadlu yn y rownd cyn-derfynol ychydig wythnosau yn ôl, ble'r enillon ni ein hadran ni, sef adran y corau ieuenctid. Ddydd Sadwrn, byddwn ni'n cystadlu yn erbyn corau o'r categorïau eraill, sef plant, oedolion ac agored.

"Rydyn ni wedi bod yn ymarfer lot - dwy neu dair gwaith yr wythnos. Roedd rhaid dysgu darnau gwahanol rhwng y rowndiau, felly rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed, gan fod yna ddim llawer o amser wedi bod ers y rownd diwethaf!

"Mae'n llawer o waith i'r plant, ond ddim yn ormod gan eu bod nhw rhwng 12 a 18 oed. Ac mae'r rhai hŷn gyda ni ers blynyddoedd bellach, felly maen nhw wedi arfer dod i ymarferion a sicrhau fod pob nodyn ac anadl yn ei le.

"Rydyn ni mor falch fod y côr wedi gwneud mor dda, a'i fod yn mynd o nerth i nerth. Mae'n rhoi cyfle gwych i bobl ifanc ganu, a'r holl disgyblaethau sy'n dod â hynny, ac wrth gwrs, i siarad Cymraeg tu fas i'r ysgol."

Pob lwc Côr y Cwm a Johns' Boys!

Ffynhonnell y llun, Choir of the Year
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Côr y Cwm neu Johns' Boys yn efelychu llwyddiant Côr CF1, y pencampwyr presennol?