Dyn yn euog o lofruddio milwr yn Aberhonddu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Doedd Matthew Boyd ddim ar ddyletswydd pan ddigwyddodd yr ymosodiad

Mae dyn oedd yn ymffrostio mai ef oedd y "dyn caletaf" yn Aberhonddu wedi ei ddyfarnu yn euog o lofruddiaeth y milwr Matthew Boyd yn y dref.

Roedd y preifat Matthew Boyd, 20, ar noson allan yn Aberhonddu pan gafodd ei daro sawl gwaith gan Jake Vallely.

Fe wnaeth y rheithgor ddyfarnu fod cyfaill Vallely, Aaeron Evans, yn ddieuog o ddynladdiad ar ôl i Lys y Goron Caerdydd, glywed tystiolaeth nad oedd yn bresennol yn ystod yr ymosodiad.

Fe fydd Vallely, 24, yn cael ei ddedfrydu wythnos nesaf.

Fe ddaeth yr heddlu o hyd i gorff preifat Boyd, oedd yn aelod o gatrawd y Royal Gibraltar, yn gorwedd yn ddiymadferth yn un o strydoedd y dref ar 15 Mai.

Clywodd y llys fod y milwr ar ei ffordd yn ôl i'r barics pan ddigwyddodd yr ymosodiad tu allan i dafarn The Cellar.

Fe wnaeth lluniau o gamerâu cylch cyfyng ddangos delweddau o'r milwr yn cael ei ddyrnu, yn cwympo i'r llawr ac yn cael ei ddyrnu ymhellach tan iddo stopio symud.

Yna, cyn ffoi, fe wnaeth Vallely symud ei gorff o leoliad yr ymosodiad.

Clywodd y llys fod Vallely wedi bod yn yfed am saith awr cyn y digwyddiad, ac awr cyn yr ymosodiad roedd wedi bod yn ymffrostio mai ef "oedd y dyn caletaf yn Aberhonddu".

Fe fydd Vallely yn cael ei ddedfrydu yr wythnos nesaf.

Ffynhonnell y llun, MOD
Disgrifiad o’r llun, Roedd Matthew Boyd wedi bod ar gwrs hyforddi gyda'r fyddin yn ardal Aberhonddu

Teyrnged

Wedi'r dyfarniad, rhoddodd aelodau teulu Matthew Boyd deyrnged iddo mewn datganiad: "Roedd Matthew yn llawn bywyd. Roedd yn gariadus, gofalus a ffyddlon. Roedd o hyd yn chwarae triciau ar ei ffrindiau a'i deulu ac roedd wastad yn dod a gwên i'n wynebau.

"Roedd wrth ei fodd yn teithio ac roedd yn mwynhau garddio. Hyd yn oed pan yr oedd i ffwrdd o gartref fe fyddai'n cadw mewn cysylltiad gyda'i deulu sawl gwaith yr wythnos.

"Mae Jake Vallely wedi creu bwlch yn ein bywydau na fydd fyth modd ei lenwi. Mae wedi cymryd ein mab, brawd, nai a ffrind heb reswm nag esgus. Fydd yr un gosb yn cyfiawnhau ei weithredoedd gan na fydd ein mab fyth yn curo ar ein drws eto, ac ni fydd modd i ni ei gyffwrdd, ei deimlo, ei gusanu na'i weld o fyth eto. Mae'r boen annioddefol yma'n rhywbeth y bydd yn rhaid i ni fyw gydag o am weddill ein hoes.

"Nid yn unig mae Jake Vallely wedi lladd ein mab, mae wedi dinistrio ein bywydau."

Heddlu

Yn dilyn yr achos, dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd David Guiney o Heddlu Dyfed Powys: "Roedd Matthew Boyd yn ddyn ifanc yn mwynhau noson allan yn Aberhonddu gyda'i ffrindiau.

"Roedd yr ymosodiad treisgar a ddioddefodd, achosodd ei farwolaeth, yn weithred warthus ac yn un oedd wedi dychryn cymuned Aberhonddu a ffrindiau a chyd-weithwyr milwrol Matthew.

"Hoffwn gynnig fy nghydymdeimlad i deulu Matthew. Ni all unrhyw gyfnod o garchar ei ddychwelyd, ond rwy'n gobeithio fod y dyfarniad yn dod a rhyw fath o gyfiawnder a heddwch.

"Rwy'n erfyn ar unrhyw un sy'n bwriadu trefnu noson o yfed hefo'u ffrindiau i gerdded i ffwrdd o unrhyw drafferth, a pheidio troi at drais. Os ydych yn cynnal ymosodiad maith neu'n taflu un dwrn gall y canlyniadau fod yn ofnadwy i bawb."