Teyrnged i fam feichiog wedi gwrthdrawiad ar yr M4

Gwrthdrawiad M4 Image copyright SHELTER CYMRU
Image caption Bu farw Rebecca Evans yn dilyn gwrthrawiad ar yr M4 fore dydd Mawrth

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i fam feichiog gafodd ei lladd mewn gwrthdrawiad ar yr M4 fore dydd Mawrth.

Roedd Rebecca Evans, 27 oed, yn teithio gyda'i gwr Alex, a'i mab dyflwydd oed, Cian, pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng tri char ger Margam.

Bu farw'r baban yn ei groth - merch fach oedd i fod i gael ei geni cyn y Nadolig.

Cafodd Cian ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Roedd Rebecca ac Alex ar eu ffordd i'w gwaith gyda Shelter Cymru pan ddigwyddodd y ddamwain.

Image copyright Wales news service
Image caption Roedd Rebecca a'i gŵr Alex yn disgwyl eu hail blentyn cyn y Nadolig

Wrth roi teyrnged iddi, dywedodd Pennaeth Ymgyrchoedd Shelter Cymru, Michelle Wales: "Mae hon yn amlwg yn drychineb nad oedden ni'n ei disgwyl.

"Roedd hi'n berson mor, mor hyfryd, ac rydym i gyd yn drist. Mae staff ac ymddiriedolwyr mewn sioc.

"Roedd Rebecca wedi bod yn gweithio i Shelter Cymru ers pum mlynedd yn datblygu gwasanaeth addysg a gwybodaeth i'r ifanc, sydd wedi bod o gymorth i filoedd o bobl ifanc i ddeall y camau ymarferol sydd angen iddyn nhw'u cymryd er mwyn byw'n annibynnol.

"Heb ei hangerdd a'i hymrwymiad hi i bobl ifanc, byddai llawer wedi wynebu digartrefedd a dyfodol ansicr."

Ymchwiliad yn parhau

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru eu bod yn parhau â'u hymchwiliad i'r gwrthdrawiad ar yr M4.

"Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng BMW, Peugeot ac Audi ar y lôn orllewinol tua 08:20.

"Cafodd merch fach Mrs Evans hefyd ei lladd yn y gwrthdrawiad. Aed a bachgen bach i'r ysbyty lle mae'n parhau i gael triniaeth.

"Mae dyn 50 oed a gafodd ei arestio ar y safle wedi ei ryddhau ar fechniaeth wrth i'r ymholiadau barhau.

"Mae heddlu'r de yn gofyn i unrhyw dystion i'r gwrthdrawiad i gysylltu â nhw ar 101 neu yn anhysbys drwy Taclo'r Tacle ar 0800 555111, gan ddyfynu'r cyfeirnod 1600461041."