Cymru yn 'arwain' triniaethau ôl-drawiad medd elusen

Cyhoeddwyd

Mae cynnydd wedi bod yn nifer y cleifion sy'n llwyddo i fanteisio ar wasanaeth i gryfhau'r galon yn dilyn trawiad, yn ôl ffigyrau sydd wedi eu cyhoeddi gan elusen British Heart Foundation Cymru.

Mae triniaethau o'r fath yn cynnwys hyfforddiant a chefnogaeth wrth ymarfer corff, cyngor ar ddiet, a chymorth i bobl reoli eu cyflwr.

Fe gafodd 59% o gleifion yng Nghymru fynediad i wasanaethau o'r fath o fewn y flwyddyn ddiwethaf - cynnydd o 17% ar y flwyddyn flaenorol.

Yn ôl yr elusen, mae Cymru'n arloesi yn y gwasanaeth.

"Mae'n galonogol iawn fod mwy o gleifion nag erioed yn llwyddo i gael gwasanaethau fel hyn, ond mae llawer iawn mwy i'w wneud o hyd," meddai Ruth Coombs, Pennaeth British Heart Foundation Cymru.

"Mae miloedd o gleifion y galon yn dal i golli allan ar y gwasanaeth effeithiol hwn ac maen nhw mewn perygl o gael trawiad angheuol. Mae cleifion hefyd yn wynebu oedi cyn cael y gofal."

Dywedodd yr Athro Patrick Doherty o Brifysgol Efrog, awdur yr adroddiad: "Y newyddion da yw fod Cymru'n arwain y ffordd... gyda tua 60% yn cael y gwasanaeth.

"Y newyddion drwg yn anffodus yw nad yw pedwar o bob 10 claf yn dal i gael y gwasanaethau yma, ac mae'r rheiny sy'n cael cymorth o bosib yn cael gofal annigonol, gyda bron i hanner y rhaglenni'n methu a chwrdd â'r safonau isaf."