Carcharu dyn wnaeth ffilmio bachgen yn y Sioe Frenhinol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
disgrifiad o’r llunDywedodd Heddlu Dyfed Powys bod Mr Grmusa yn "unigolyn peryglus tu hwnt"

Mae dyn 20 oed o Dreorci wedi cael dedfryd o bedair blynedd ac wyth mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc, a hynny am nifer o droseddau rhyw yn erbyn plant.

Cafwyd Jac Aaron Grmusa yn euog o 11 cyhuddiad gan gynnwys paratoi i bwrpas rhyw, voyeuriaeth ac annog rhywun i gymryd rhan mewn gweithred ryw.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod Grmusa eisoes yn droseddwr rhyw cofrestredig pan gyflawnodd y troseddau hyn.

Fe glywodd y llys bod Grmusa wedi dechrau ffilmio bachgen 16 oed yn y gawod mewn gwersyll yn Llanfair-ym-Muallt ym mis Gorffennaf eleni.

Roedd y bachgen, oedd yn ymweld â'r Sioe Frenhinol, wedi gweld llaw yn dal ffôn yn ymestyn o'r ciwbicl drws nesaf iddo tra'i fod yn newid.

Fe wnaeth y bachgen, oedd wedi'i ddychryn ac yn gofidio, ddweud wrth yr heddlu ac fe gafodd Grmusa ei arestio.

'Rhybudd i unrhyw un'

Cafodd ffôn Grmusa ei archwilio, ac fe ddarganfuwyd ei fod wedi defnyddio ap ffeindio cymar hoyw er mwyn cysylltu â bachgen 14 oed, a'i berswadio i anfon lluniau noeth o'i hun.

Wrth geisio paratoi i bwrpas rhyw, fe wnaeth Grmusa gyfarfod y bachgen deirgwaith, gan gynnwys unwaith mewn mynwent yn Nhreorci.

Fe wnaeth Grmusa hefyd ddefnyddio apiau negeseuo Grindr, Snapchat a Kik i gysylltu â bachgen 16 oed, cyn cael rhyw â'r bachgen. Roedd hefyd wedi dosbarthu lluniau o fechgyn ifanc.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Neil Jenkins o Heddlu Dyfed Powys: "Rydyn ni'n fodlon iawn â'r ddedfryd a roddwyd gan y llys heddiw.

"Dylai'r ddedfryd hon fod yn rhybudd i unrhyw un arall sy'n cymryd rhan mewn sgyrsiau rhywiol gyda phlant ar-lein bod canlyniadau difrifol a bydd Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i weithio'n galed er mwyn diogelu plant rhag troseddwyr mor beryglus."

Ychwanegodd llefarydd ar ran elusen yr NSPCC: "Mae'r achos hwn yn brawf unwaith eto bod diogelwch ar-lein yn un o heriau mwyaf yr unfed ganrif ar hugain pan mae'n dod at ddiogelwch plant, gyda'r rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio fel ffordd i bobl sy'n camdrin i gyflawni cannoedd o droseddau yn erbyn plant bob blwyddyn.

"Mae'r byd ar-lein yn cynnig llawer o gyfleoedd i blant, ond mae angen iddyn nhw hefyd gael eu dysgu sut i'w ddefnyddio'n saff fel nad ydyn nhw'n canfod eu hunain mewn perygl o niwed difrifol."