Pedwar dyn yn gwadu llofruddio tad i ddau yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llun Teulu
disgrifiad o’r llunRoedd Mark Mason yn dad i ddau o blant

Mae pedwar dyn o Lerpwl wedi gwadu cyhuddiadau o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn yn Y Rhyl.

Cafodd y pedwar eu cyhuddo o ladd Mark Mason, 48, o'r Rhyl ar ôl ei drywanu mewn maes parcio ar Ffordd Marsh ar 27 Hydref.

Mae James Davies, 20, Anthony Baines, 30, Jake Melia, 21, a Mark Ennis, 30, hefyd wedi'u cyhuddo o glwyfo maleisus gyda bwriad i achos niwed corfforol difrifol yn erbyn dau ddyn arall, Justin Tricket a Sam Illidge, a hynny ar yr un noson.

Fe aeth y pedwar o flaen Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Iau, gan wadu'r holl gyhuddiadau.

Dywedodd y barnwr Eleri Rees, ar linc fideo o Lys y Goron Caerdydd, y byddai adolygiad chyn yr achos yn cael ei gynnal ym mis Mawrth, wedi i'r erlyniad a'r amddiffyniad baratoi eu hachosion.

Mae disgwyl i'r achos ddechrau ar 25 Ebrill, gan bara tair i bedair wythnos.

Mae'r pedwar dyn wedi'u cadw yn y ddalfa, ac fe gafodd cais am fechnïaeth i Mr Melia ei wrthod.