Osian Roberts: 'Dim cap brys dros Gymru i Ben Woodburn'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunBen Woodburn yn dathlu sgorio yn erbyn Leeds yng Nghwpan y Gynghrair nos Fawrth

Fydd Cymru ddim yn brysio i roi cap i Ben Woodburn, medd is-reolwr y tîm pêl-droed cenedlaethol, Osian Roberts.

Nos Fawrth daeth Woodburn y chwaraewr ieuangaf erioed i sgorio gôl dros dîm Lerpwl, ag yntau ond yn 17 mlwydd a 45 diwrnod oed.

Mae o wedi chwarae dros dimau dan 16, dan 17 a dan 19 Cymru, ond ar hyn o bryd mae o dal hefyd yn gymwys i chwarae dros Loegr.

"Mae'n rhaid i ni gymryd ein amser gyda Ben, a gwneud yr hyn sy'n iawn iddo fo. Allwn ni ddim mynd o gwmpas yn taflu capiau i ffwrdd yn anghyfrifol," meddai Roberts.

"Dydyn ni erioed wedi gwneud hynny a dydyn ni ddim am ddechrau rŵan.

"Mi wnawn ni weld sut mae o'n perfformio dros y misoedd nesaf, rydyn ni wedi bod yn ei fonitro fo a gweithio hefo fo a'r clwb ers sawl blwyddyn."

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunRoedd Woodburn yn rhan o dîm dan 16 Cymru enillodd y Victory Shield yn 2014 am y tro cyntaf ers 66 mlynedd

Mae cyn-chwaraewr Cymru, Andy Legg eisoes wedi galw ar y rheolwr presennol Chris Coleman i roi cap i Woodburn cyn gynted â phosib.

Dywedodd cyn is-reolwr Cymru, Roy Evans, ei fod yntau yn rhagweld y byddai Lloegr yn ceisio'i gipio cyn i'r chwaraewr ifanc gael cap llawn i Gymru.

Fe serennodd Woodburn yn ddiweddar wrth i dîm dan 19 Cymru drechu Lloegr, ac mae wedi dweud yn y gorffennol ei fod yn gobeithio efelychu campau Gareth Bale ac Aaron Ramsey gyda'r tîm cenedlaethol.

Ac mae Osian Roberts yn ffyddiog y bydd Woodburn, sydd yn gymwys i chwarae dros Gymru drwy ei daid, yn dewis aros gyda'r crysau cochion.

"Mae Ben wedi bod gyda Chymru ers dros bum mlynedd rŵan ac wedi ymrwymo i'r timau yr holl ffordd drwy'r llwybr ieuenctid, ac rydyn ni'n sicr yn gobeithio y bydd hynny'n parhau," meddai'r is-reolwr.

"Ond fe ddaw diwrnod pan fydd angen i Ben - ac fe fydd o'n gwybod hynny - pan fydd angen iddo wneud penderfyniad, ond cyn belled â 'dan ni yn y cwestiwn rydyn ni'n sicr yn gobeithio ei fod yn parhau ar y llwybr y dechreuodd o sawl blwyddyn yn ôl."