Cam-drin: Cyn bêl-droediwr o Wynedd yn sôn am ei brofiadau

Matthew Monaghan
Image caption Roedd Matthew Monaghan yn siarad â Dylan Jones ar raglen y Post Cyntaf

Mae llinell gymorth a sefydlwyd gan yr NSPCC i gefnogi'r rhai gafodd eu cam-drin fel plant yn y byd pêl-droed wedi derbyn dros 800 o alwadau wythnos yn unig ers ei sefydlu.

Erbyn diwedd wythnos diwethaf - dridiau wedi i'r llinell gael ei hagor - roedd staff yr elusen wedi cyfeirio 60 o achosion i sylw'r heddlu neu wasanaethau plant.

Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu bellach wedi dweud bod tua 350 o ddioddefwyr wedi adrodd am achosion o gam-drin yn erbyn plant, sydd yn cynnwys ffigyrau'r NPSCC yn ogystal â gwybodaeth sydd wedi dod i law Operation Hydrant.

Mae BBC Cymru wedi yn clywed gan un o'r rhai gafodd ei gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn tra'n chwarae pêl-droed.

Dywedodd Matthew Monaghan, cyn chwaraewr proffeisynol o Ben Llŷn, ei fod wedi peidio â siarad am y peth yn y gorffennol oherwydd ei fod yn ofni y byddai'n brifo aelodau o'i deulu i glywed yr hanes.

Dywedodd ei fod wedi meddwl lladd ei hun ar sawl achlysur oherwydd yr hyn ddigwyddodd iddo.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Matthew Monaghan yn sgwrsio gyda Dylan Jones

Bu'n gapten timau Cymru dan 16 a 18 oed, ond bu'n rhaid iddo roi'r gorau i'w yrfa wrth iddo dioddef o'r straen wedi iddo gael ei gam-drin.

Bu Mr Monaghan, 41 oed, yn siarad gyda chyflwynydd rhaglen Post Cyntaf Radio Cymru, Dylan Jones.

Dywedodd Mr Monaghan ei fod yn parhau i ddioddef oherwydd yr ymosodiadau arno.

"Dwi ddim yn gallu cysgu. 'Dwi ar tablets ac maen nhw'n helpu gyda'r anxiety a'r panic attacks."