Esgob: 'Menywod â gormod o ofn i siarad'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Yr Eglwys yng Nghymru

Mae Esgob benywaidd cyntaf Cymru wedi dweud fod menywod yn parhau i fod â gormod o ofn i siarad ynglŷn â thrais yn y cartref.

Fe fydd Canon Joanna Penberthy yn cael ei chysegru fel Esgob Tyddewi yn y Flwyddyn Newydd ac mae hi wedi dweud mai un o'i blaenoriaethau fydd codi ymwybyddiaeth am drais o'r fath.

Dywedodd wrth BBC Cymru fod 80% o'r ymosodiadau hyn yn drais yn erbyn menywod.

Dywedodd wrth raglen The Wales Report: "Mae'n anodd credu yn 2016 fod trais yn y cartref yn parhau i fod mor niferus a bod menywod yn dal i fod ofn siarad.

"Yn anffodus mae yna ddiwylliant sy'n bodoli sy'n derbyn rhywsut fod trais sy'n digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig yn dderbyniol."

ffynhonnell y llun, Thinkstock
disgrifiad o’r llunFe wnaeth elusen Cymorth Menywod Cymru dderbyn 29,000 o alwadau y llynedd am drais yn y cartref

Dywedodd yr Esgob etholedig fod Deddf Trais yn Erbyn Menywod newydd Llywodraeth Cymru â'r potensial i wella'r sefyllfa ond ei bod yn bwysig fod pawb yn chwarae eu rhan gan gynnwys athrawon, meddygon teulu, yr heddlu, staff yr awdurdodau lleol a'r Eglwys yng Nghymru.

"Bydd deddfwriaeth ar ben ei hun ddim yn ddigon - mae'n rhaid gosod y sylfeini er mwyn rhoi taw ar drais yn y cartref," meddai.

"Mae gan bawb ei ran i chwarae.

"Mae'n bwysig fod pob plentyn o oedran cynnar yn derbyn y neges fod trais yn y cartref yn gwbl annerbyniol."

Dywedodd Rachael Williams o Gymorth Menywod Cymru eu bod wedi derbyn 29,000 o alwadau'r llynedd.

Mae gwaith da wedi ei wneud yn y maes, meddai, ond mae angen gwneud llawer mwy: "Rydym yn parhau yn gibddall ac mae angen i ni agor ein llygaid."