Rhybudd rhag sylwadau sarhaus yn y Cynulliad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Elin Jones: Cwyno am sylwadau 'anaddas ac annifyr'

Mae Llywydd y Cynulliad wedi rhybuddio aelodau, gan gynnwys gweinidogion, i beidio â gwneud sylwadau sarhaus am aelodau eraill yn y Senedd.

Yn ôl Elin Jones, mae 'na rai ymrysonau "anaddas ac annifyr" wedi bod yn y Senedd yn ddiweddar.

Wnaeth Ms Jones ddim cyfeirio at ddigwyddiadau penodol, ond dywedodd yr Aelod Cynulliad Neil McEvoy ei fod e wedi bod yn cael ei heclo yn gyson gan weinidogion.

Mae cais wedi ei wneud am ymateb gan Lywodraeth Cymru.

'Parch a chwrteisi'

Ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn ddydd Mercher, fe gyfeiriodd Ms Jones at nifer o ddigwyddiadau "anaddas ac annifyr".

"Rwyf wedi mynegi fy awydd yn ddiweddar i annog trafodaeth ddemocrataidd drylwyr a chadarn, fodd bynnag, fe ddylai aelodau allu anghytuno ar faterion heb drio sarhau eraill," dywedodd.

"Rwy'n disgwyl i Aelodau ddangos parch i'r cynulliad a chwrteisi i aelodau eraill drwy'r amser. Mae hyn yn berthnasol i bawb, gan gynnwys gweinidogion."

Yn ystod y cyfarfod llawn ddydd Mawrth, dywedodd Mr McEvoy y byddai Plaid Cymru yn mynnu diddymu cynllun datblygu lleol Caerdydd - sy'n cynnwys cynllun i adeiladu tai newydd.

Disgrifiodd y Prif Weinidog Carwyn Jones yr alwad yn "nonsens cyfreithiol" a dywedodd fod Mr McEvoy "ddim yn rhy hoff o fewnfudwyr".

Ychwanegodd: "Mae'n un o'r pethau rydyn ni wedi sylwi arno amdano fe. Dyw e ddim yn hoffi pobl yn dod i fyw yng Nghaerdydd.

"Efallai yr hoffai ystyried pa blaid y dylai fod yn aelod ohoni, ond mater iddo fe yw hynny."

O ganlyniad i'r sylw fe wnaeth Mr McEvoy godi pwynt o drefn, gan ddweud fod Mr Jones wedi awgrymu ei fod o rywsut yn berson oedd yn gwrthwynebu mewnfudwyr.

Ond ar ôl i rai dorri ar draws Mr McEvoy, dywedodd y Llywydd wrth y Siambr nad oedd angen cyngor arni hi oddi wrth weinidogion o ran beth oedd pwynt o drefn neu beidio.

Disgrifiad o’r llun, Dywed Neil McEvoy fod gweinidogion yn torri ar ei draws yn gyson

Dywedodd Neil McEvoy, AC Plaid Cymru: "Fe wnaeth y llywydd gyfeirio yn benodol at weinidogion, sydd wedi dechrau torri ar fy nhraws yn rheolaidd.

"Mewn un ystyr mae cael nifer o weinidogion yn gweiddi ar yr un pryd yn ganmoliaeth wleidyddol, ond mae o hefyd yn tanseilio eu statws.

"Mae disgwyl gwell gan weinidogion, a dwi'n falch cafodd hynny ei ddweud heddiw."