Cymar personol wedi 'blacmelio' miliwnydd

Georgina Symonds Image copyright Wales News Service

Mae llys wedi clywed bod miliwnydd yn cael ei flacmelio gan y ferch y mae'n cael ei gyhuddo o'i llofruddio.

Mae Peter Morgan, 54 oed o Lanelen yn Sir Fynwy, wedi ei gyhuddo o dagu Georgina Symonds ym mis Ionawr eleni.

Mae'n gwadu llofruddiaeth yn Llys y Goron Casnewydd.

Ddydd Mercher dywedodd mam Georgina Symonds, Deborah, bod ei merch yn cael ei thalu hyd at £10,000 y mis i fod yn gymar personol i Mr Morgan. Roedd hi'n gwybod popeth amdano ac "yn credu y gallai ei ddifetha".

Yn flaenorol, clywodd y llys bod Mr Morgan yn aml yn prynu anrhegion drudfawr i Ms Symonds, ond roedd wedi gosod dyfais glustfeinio mewn byngalo yng Nghasnewydd lle'r oedd yn caniatáu i Ms Symonds fyw.

Fe glywodd Georgina Symonds yn dweud wrth ei chariad newydd Tom Ballinger ei bod yn bwriadu gadael Mr Morgan a'i flacmelio.

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Peter Morgan yn gwadu llofruddio Georgina Symonds

Ddydd Mercher dywedodd Deborah Symonds wrth y llys bod ei merch wedi bygwth dweud wrth deulu Mr Morgan sut y gwnaeth ei gyfarfod, ac roedd ganddi lun ohono gyda chymar arall yng nghartref Mr Morgan a'i wraig ym Mrynbuga.

Dywedodd Deborah Symonds: "Roedd hi wedi bygwth dweud wrth bawb amdanyn nhw, ac roedd hi'n credu y gallai ei ddifetha.

"Dywedodd ei bod hi'n gwybod bod Peter Morgan yn cadw tua £50,000 yn ei gartref, ei fod yn cuddio rhag y dyn treth a'i fod wedi codi adeiladau oedd ddim yn cydymffurfio â rheolau adeiladu."

Roedd Mr Morgan wedi addo trosglwyddo byngalo i enw Georgina Symonds.

Ychwanegodd Deborah Symonds bod ei merch am frifo Mr Morgan wedi i gyn-gariad Georgina farw ym mis Tachwedd 2015. Clywodd y llys ei bod wedi torri'i chalon ond nad oedd hi'n ymddangos bod Mr Morgan yn malio.

Clywodd y llys hefyd gan ffrind gorau Ms Symonds, Alexy Butcher, a ddywedodd bod Mr Morgan wedi gwirioni ar Georgina Symonds, ond ei bod hi "ond ar ôl ei arian e".

Roedd hi'n teimlo iselder wedi marwolaeth ei chyn-gariad a'i bod "wedi ceisio lladd ei hun", medd Ms Butcher.

Ychwanegodd: "Roedd Peter Morgan yn ceisio'i helpu yn ei galar, ond roedd hi'n ei feio fe. Doedd hi ddim yn neis iawn ato fe."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol