Cymar personol wedi 'blacmelio' miliwnydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae llys wedi clywed bod miliwnydd yn cael ei flacmelio gan y ferch y mae'n cael ei gyhuddo o'i llofruddio.

Mae Peter Morgan, 54 oed o Lanelen yn Sir Fynwy, wedi ei gyhuddo o dagu Georgina Symonds ym mis Ionawr eleni.

Mae'n gwadu llofruddiaeth yn Llys y Goron Casnewydd.

Ddydd Mercher dywedodd mam Georgina Symonds, Deborah, bod ei merch yn cael ei thalu hyd at £10,000 y mis i fod yn gymar personol i Mr Morgan. Roedd hi'n gwybod popeth amdano ac "yn credu y gallai ei ddifetha".

Yn flaenorol, clywodd y llys bod Mr Morgan yn aml yn prynu anrhegion drudfawr i Ms Symonds, ond roedd wedi gosod dyfais glustfeinio mewn byngalo yng Nghasnewydd lle'r oedd yn caniatáu i Ms Symonds fyw.

Fe glywodd Georgina Symonds yn dweud wrth ei chariad newydd Tom Ballinger ei bod yn bwriadu gadael Mr Morgan a'i flacmelio.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Mae Peter Morgan yn gwadu llofruddio Georgina Symonds

Ddydd Mercher dywedodd Deborah Symonds wrth y llys bod ei merch wedi bygwth dweud wrth deulu Mr Morgan sut y gwnaeth ei gyfarfod, ac roedd ganddi lun ohono gyda chymar arall yng nghartref Mr Morgan a'i wraig ym Mrynbuga.

Dywedodd Deborah Symonds: "Roedd hi wedi bygwth dweud wrth bawb amdanyn nhw, ac roedd hi'n credu y gallai ei ddifetha.

"Dywedodd ei bod hi'n gwybod bod Peter Morgan yn cadw tua £50,000 yn ei gartref, ei fod yn cuddio rhag y dyn treth a'i fod wedi codi adeiladau oedd ddim yn cydymffurfio â rheolau adeiladu."

Roedd Mr Morgan wedi addo trosglwyddo byngalo i enw Georgina Symonds.

Ychwanegodd Deborah Symonds bod ei merch am frifo Mr Morgan wedi i gyn-gariad Georgina farw ym mis Tachwedd 2015. Clywodd y llys ei bod wedi torri'i chalon ond nad oedd hi'n ymddangos bod Mr Morgan yn malio.

Clywodd y llys hefyd gan ffrind gorau Ms Symonds, Alexy Butcher, a ddywedodd bod Mr Morgan wedi gwirioni ar Georgina Symonds, ond ei bod hi "ond ar ôl ei arian e".

Roedd hi'n teimlo iselder wedi marwolaeth ei chyn-gariad a'i bod "wedi ceisio lladd ei hun", medd Ms Butcher.

Ychwanegodd: "Roedd Peter Morgan yn ceisio'i helpu yn ei galar, ond roedd hi'n ei feio fe. Doedd hi ddim yn neis iawn ato fe."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol