Gŵyl yr Angylion yn clymu cymuned yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Eglwys Ysbyty Cynfyn

Mae Gŵyl yr Angylion yn Eglwys Ysbyty Cynfyn ar gyrion Ponterwyd yng ngogledd Ceredigion yn fodd o glymu cymuned.

Heblaw am yr Ŵyl, ni fydden yn 'nabod ein gilydd, medd un o'r trefnwyr.

Ddydd Sul, fe fydd Eglwys Ysbyty Cynfyn sef eglwys fechan wledig rhwng Ponterwyd a Phontarfynach yn agor ei drysau am wythnos i'r cyhoedd.

Mae wardeniaid yr eglwys wedi gwahodd ysgolion a mudiadau lleol i bortreadu stori angylaidd o'r Beibl ar ffurf tablo - ac yn wir uchafbwynt pob arddangosfa fydd ymddangosiad yr angel.

Disgrifiad, Elaine Lewis a Delyth Morris-Jones yn trafod effaith yr ŵyl ar y gymuned

"Mae pawb wedi bod yn hynod frwdfrydig," medd Delyth Morris-Jones ac Elaine Lewis, dwy o'r trefnwyr. "Ydi mae'n ddigwyddiad crefyddol, ond mae'n siawns i bawb ddod at ei gilydd fel cymuned.

"Cymuned wledig yw hon yng ngogledd Ceredigion ond drwy gynnal digwyddiad fel hyn ry'n yn dod i 'nabod pobol Ponterwyd, Pontarfynach, Cwmystwyth a Chapel Seion.

"Heb gael gŵyl o'r fath be fyddai'n digwydd yw bod Merched y Wawr yn cwrdd yn un lle, y côr yn ymarfer ar nosweth arall, y clwb arlunio yn cwrdd yn rhywle arall, Ffermwyr Ifainc wedyn yn cwrdd ar ryw nosweth arall yn rhywle arall, a wir i chi does neb yn 'nabod ei gilydd.

"Ond mae'r Ŵyl yma wedi ein tynnu ni i gyd at ein gilydd ac yn gyfle gwych i 'bobol ddwad' ddod i 'nabod eu cymdeithas."

Disgrifiad o’r llun, Y tu mewn i Eglwys Ysbyty Cynfyn

Fe fydd digwyddiadau yn cael eu cynnal bob dydd o'r wythnos gan ddechrau ar ddydd Sul 4 Rhagfyr tan ddydd Sul 11 Rhagfyr.

"Ry'n yn gobeithio denu oddeutu tri chant," ychwanegodd y trefnwyr.

"Dyma'r tro cyntaf i ni gynnal Gŵyl yr Angylion. Ry'n wedi cael digwyddiadau tebyg yn ystod y pedair blynedd diwethaf a maen nhw wedi bod yn llwyddiant mawr.

"Mae'n neis cael bywyd yn yr ardal, ac ar ôl digwyddiad o'r fath, mae mwy yn dod i'r gwasanaethau yn Eglwys Ysbyty Cynfyn - rhywbeth i'w groesawu."