Marwolaethau bechgyn ar draeth Y Bermo yn 'ddamweiniol'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Amanah FC / Twitter/ Facebook
disgrifiad o’r llunAeth Waseem Al-Muflehi (chwith) ar goll yn y môr gyda Yahya Mohammed (dde)

Mae crwner wedi cofnodi marwolaethau damweiniol mewn cwest dau fachgen wnaeth foddi yn y môr ger Y Bermo ym mis Awst.

Roedd Wassem Muflahi, 15, a Yahye Omar Mohamed, 14, yn ymweld â'r dref gyda'r Gymdeithas Yemeni o Birmingham pan aethon nhw i drafferthion yn y dŵr.

Dywedodd harbwrfeistr Y Bermo ei fod wedi gweld y ddau fachgen yn diflannu o dan y tonnau, funudau cyn i'r bad achub allu eu cyrraedd.

Roedd trydydd dyn, Mahdi Farah, wedi ceisio achub y ddau ond fe aeth y tonnau'n drech na fo.

Dywedodd Mr Farah bod y bechgyn wedi bod yn chwarae yn y dŵr mewn dyfnder saff, ond eu bod wedyn wedi crwydro'n bellach nag y dylen nhw.

"Fe ddywedais i wrth Yahye i beidio â mynd yn bellach. Roeddwn i wedi esbonio peryglon y môr iddyn nhw," meddai.

'Dim traethau saff'

Ar ôl sylweddoli eu bod mewn trafferthion fe geisiodd eu helpu, ond "bob tro roeddwn i'n ceisio nofio nôl i'r lan gyda nhw, roedd y cerrynt yn ein tynnu ni nôl".

Yn ei dystiolaeth i'r cwest fe ddywedodd yr harbwrfeistr, Anthony Glyn Jones ei fod wedi dweud wrth wardeiniaid y traeth am daflu lein a mynd i'r dŵr i achub yr "agosaf o'r tri".

Fe lwyddon nhw i daflu llinell i Mahdi Farah, ond roedden nhw hefyd wedi mynd i drafferthion, ac fe wnaeth Mr Jones "alw am gymorth brys gan wylwyr y glannau a'r bad achub".

"Yna fe welais un o'r bechgyn yn mynd dan y dŵr. Wrth i'r bad achub gyrraedd brig y don, fe welais i'r ail fachgen yn diflannu," meddai.

Cafodd cyrff y ddau fachgen eu darganfod ar draethau i'r gogledd o'r Bermo ychydig ddyddiau yn ddiweddarach.

Wrth gofnodi dyfarniad o farwolaethau damweiniol, dywedodd y crwner Dewi Pritchard Jones: "Mae hon yn sefyllfa nodweddiadol o fechgyn iach ac actif yn nofio yn y môr, ond ddim yn sylweddoli'r peryglon os ydyn nhw'n cael eu dal mewn tonnau gyda sugn cryf.

"Dw i ddim yn meddwl allai wneud unrhyw beth i atal rhagor o farwolaethau oni bai am rybuddio pobl nad oes y fath beth â thraeth saff, er nad yw'r perygl yn Y Bermo unrhyw uwch na llefydd eraill."