Dau o gynghorwyr Llafur Caerdydd yn ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Lewis Clarke/Geograph

Mae dau o gynghorwyr Caerdydd wedi penderfynu gadael y grŵp Llafur yn y deuddydd diwethaf.

Bydd Susan White yn ymddiswyddo fel cynghorydd yn gyfan gwbl, tra bod Manzoor Ahmed yn gadael y grŵp Llafur ond am barhau fel cynghorydd annibynnol.

Dywedodd Mr Ahmed nad oedd unrhyw gyfeiriad gan y grŵp, ac mae Ms White wedi gwneud honiadau o "fwlio".

Mae Llafur wedi dweud y byddan nhw'n ymchwilio i sylwadau Ms White, ond dydyn nhw heb ymateb i ymddiswyddiad Mr Ahmed eto.

'Diwylliant o fwlio'

Mewn datganiad dywedodd Mr Ahmed, sydd yn gynghorydd yn ward Adamsdown, ei fod yn "siomedig tu hwnt" nad oedd wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd ar gyfer etholiadau'r cyngor fydd yn digwydd ym mis Mai 2017.

Ychwanegodd nad oedd gan Lafur unrhyw arweiniad "yng Nghaerdydd nac yn genedlaethol", gan feirniadu "anallu" arweinydd y cyngor, Phil Bale.

Dywedodd Ms White, cynghorydd yng Ystum Taf bod "diwylliant o fwlio... sydd wedi mynd ymlaen heb gael ei herio yn llawer rhy hir".

Roedd hi wedi bwriadu camu o'r neilltu y flwyddyn nesaf beth bynnag, a fydd 'na ddim is-etholiad i ddewis olynydd iddi cyn etholiadau mis Mai.

'Argyfwng'

Mae'r ymddiswyddiadau yn gadael Llafur â mwyafrif gweithredol o dim ond pedwar aelod ar y cyngor, ac mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn honni bod y grŵp yn wynebu argyfwng.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp Llafur eu bod yn ystyried pryderon Ms White, gan gynnwys y modd yr oedd y cyngor yn ymdrin â Chymdeithas Fwslimaidd Ahamdiyya, sefydliad yr oedd Ms White wedi'i amddiffyn.

"Rydyn ni'n cymryd honiadau o fwlio o ddifrif, ac fe fyddwn ni'n gweithio â Llafur Cymru i edrych ar fanylion datganiad y Cynghorydd White," meddai'r llefarydd.