Pryder am ddyfodol clwb golff Dolgellau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google

Daeth tua 80 o bobl i gyfarfod yn Nolgellau nos Fawrth i drafod dyfodol y clwb golff lleol.

Mae tir y clwb, sydd mewn dwylo preifat, wedi bod ar werth ers tro, ac mae 'na bryder y bydd y lle yn cau os na fydd yr aelodau yn codi digon o arian i'w brynu.

Roedd na gefnogaeth i bwyllgor o'r aelodau barhau i drafod efo'r perchennog i weld a oes posib prynu'r caeau, ond mae'n dibynnu a fydd modd cytuno ar bris.

Dywedodd Llinos Lloyd, sy'n aelod o'r clwb: "Da' ni'n bles iawn efo faint o bobl sy 'di troi fyny. Mae 'na gynrhychiolaeth dda o aelodau a chyn aelodau.

"Mae'r aelodau wedi rhoi'r hawl i'r pwyllgor rwan i fynd yn ôl i drafod ymhellach efo'r perchennog i weld a fedrwn ni ddod i ryw ddealltwriaeth o ran y pris rydyn ni'n mynd i orfod ei dalu, os ydyn ni'n mynd i symud ymlaen i brynu'r clwb.

disgrifiad o’r llunRoedd tua 80 o bobl yn bresennol mewn cyfarfod nos Fawrth

"Mae yna limit i faint fedr yr aelodau ei dalu, ac mae'n rhaid i'r aelodaeth fedru talu nôl unrhyw bres da ni'n cael ei fenthyg neu mewn unrhyw ffordd da ni'n codi'r pres 'ma, mae'n rhaid i ni fedru cyrraedd y nod o'i dalu fo nôl, felly fedrwn ni ddim comitio i rywbeth na fedrwn ni ddim o'i gynnal yn y dyfodol.

"Bydd rhaid i ni ddod yn ôl at yr aelodaeth, achos yn y pendraw, nhw sy'n myndi fod yn gyfrifol am dalu unrhyw ddyled yn ôl.

"Yn anffodus, mae angen symud ar frys i ddod i ryw ddealltwriaeth."