Diffynnydd 'ddim yn rhan o'r ymladd' wnaeth ladd milwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Preifat Boyd yn cymryd rhan mewn ymarferiad gyda'r fyddin yn Aberhonddu ar y pryd

Mae dyn sydd wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth milwr ar noson allan wedi dweud wrth lys nad oedd yn rhan o'r ymladd sy'n cael ei honni wnaeth arwain at y farwolaeth.

Roedd y Preifat Matthew Boyd, 20 oed, ar noson allan yn Aberhonddu pan mae'r erlyniad yn honni i Jake Vallely, 24, ymosod arno.

Mae ei ffrind, Aaeron Evans, 23, wedi gwadu cymryd rhan yn yr ymladd wrth helpu neu annog Mr Vallely.

Mae Mr Vallely, yn gwadu llofruddiaeth a Mr Evans yn gwadu dynladdiad yn Llys y Goron Caerdydd.

Cafodd y Preifat Boyd, oedd yn filwr yng Nghatrawd Brenhinol Gibraltar, ei ddarganfod yn anymwybodol gan yr heddlu yn oriau mân y bore ar 15 Mai eleni.

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Vallely wedi dilyn y Preifat Boyd cyn ymosod arno, a bod Mr Evans yno pan yr oedd hyn yn digwydd.

Ffynhonnell y llun, MOD

Ond dywedodd Vincent Coughlin ar ran Mr Evans bod ei gleient wedi gadael cyn i unrhyw ymladd ddechrau.

Ychwanegodd bod camerâu cylch cyfyng yn dangos bod Mr Evans wedi ceisio atal Mr Vallely rhag ffraeo gyda'r Preifat Boyd.

Dywedodd Mr Vallely wrth y llys yr wythnos diwethaf mai'r preifat Boyd oedd wedi dechrau'r ymladd, a'i fod wedi ei daro wrth amddiffyn ei hun.

Ddydd Mercher, dywedodd Mr Vallely bod y Preifat Boyd wedi marw o ganlyniad i ymladd rhwng y ddau, ac nad oedd Mr Evans yno ar y pryd.

Mae'r achos yn parhau.