Cais canolfan yr Egin 'angen dangos gwerth ychwanegol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PCYDDS
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o ganolfan yr Egin

Mae Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd unrhyw arian i ganolfan newydd yr Egin yng Nghaerfyrddin yn seiliedig ar allu'r cais busnes i brofi "gwerth ychwanegol".

Dywedodd Ken Skates wrth Aelodau Cynulliad y byddai hefyd angen dangos y byddai'r ganolfan yn dod â swyddi "fyddai ddim fel arall yn cael eu creu" gan benderfyniad S4C i symud i'r dref.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gobeithio sefydlu canolfan diwydiannau creadigol yn yr un adeilad a chartref newydd i S4C, pan fydd y darlledwr yn symud ei bencadlys o Gaerdydd.

Dywedodd Mr Skates wrth y Cynulliad ddydd Mawrth fod "bwlch ariannu" wedi datblygu yn dilyn cyhoeddi manylion am y datblygiad am y tro cyntaf, a hynny o achos problemau gydag arian Ewropeaidd.

Ond dywedodd y gweinidog ei fod yn "cymeradwyo" uchelgais y brifysgol.

Disgrifiodd y bwlch ariannu fel un oedd yn "siomedig" ond dywedodd ei fod yn bwysig gwahaniaethu rhwng S4C yn symud eu canolfan a'r cynllun diwydiannau creadigol ehangach.

Dywedodd ei fod yn gobeithio gweld datrysiad i'r sefyllfa "yn fuan iawn", ond pwysleisiodd y byddai unrhyw fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn gorfod "ychwanegu gwerth".